MZV upozorňuje na ignorantské chovanie Ruskej televízie

MZV upozorňuje na ignorantské chovanie Ruskej televízie

Ministerstvo zahraničných vecí v súvislosti s výročím invázie vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, ktorá odštartovala dvadsaťročnú sovietsku okupáciu našej krajiny, upozornilo na neprimerané chovanie štátnej ruskej televízie.

 


„Žiaľ, stále existujú prípady, kedy dochádza k pokusom o prepisovanie dejín a falšovanie historickej pravdy o invázii vojsk Varšavskej zmluvy do Československa," páše v dnešnom vyhlásení MZV.

 

Ruská štátna televízna a rozhlasová spoločnosť (VGTRK) v máji 2015 odvysielala dokument "Varšavská zmluva - odtajnené stránky", ktorého autorský komentár obsahoval nepravdy a staré ideologické klišé. Na tento problém upozornil podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák svojho ruského rezortného partnera ministra Sergeja Lavrova počas ich rokovaní 1. júna 2015 v Moskve. Proti dokumentu vystúpili osobnosti aj historici zo Slovenska aj Česka.

Viac: RTVS pred klamstvom ruskej televízie zavrela oči

Veľvyslanectvo SR v Ruskej federácii sa zároveň obrátilo listom na vedenie VGTRK s oficiálnym protestom a žiadosťou o vysvetlenie, na ktorý však nedostalo žiadnu odpoveď.

Vedenie VGTRK odignorovalo aj ďalší list, ktorý ponúkal aj sprostredkovanie oficiálneho slovenského pohľadu na udalosti augusta 1968.

Odporúčame aj: Unikátne fotografie, ako vyzerala okupácia v roku1968 v rôznych mestách na Slovensku

"Odvysielanie nepravdivých a pravdu skresľujúcich konštrukcií ako aj nezáujem VGTRK o komunikáciu je o to zarážajúcejší, že SR dôrazne a jednoznačne odmieta všetky pokusy o účelové prepisovanie histórie v prípade oslobodenia Európy od nacizmu a spochybňovania podielu Červenej armády na jeho porážke. Víťazstvo zostane víťazstvom a okupácia zostane okupáciou. Preto trváme na rešpektovaní historickej pravdy aj o udalostiach z roku 1968, ktoré znamenali pre Československo a jeho občanov veľkú a dlhotrvajúcu tragédiu," píše MZV.

Kontroverzný dokument, v ktorom ruská štátna televízia prekrúca historické fakty: