Matica chce pripravovať vysielanie RTVS, pozrite sa, ako by to dopadlo

Matica chce pripravovať vysielanie RTVS, pozrite sa, ako by to dopadlo Foto: MS

Matica slovenská sa cíti ukrivdená. Ponúka RTVS svoje sily, chce pripravovať relácie, projekty. "Vedenie RTVS zvolilo spoluprácu s druhou stranou – napríklad kontroverzným novinárom Š. Hríbom," smúti Matica slovenská.

 


Matica si za jednu z hlavných úloh v tomto roku stanovila, že sa dostane do RTVS a bude ovplyvňovať vysielanie.

„Matica slovenská chce vytvoriť legitímnu aktívnu skupinu, aby nevypadla, či nebola vytláčaná z priestoru verejnoprávnych médií... Chce čo najväčšmi prispieť k tomu, aby jej tridsaťtisíc členov získalo trvalo potrebný priestor tak v rozhlase, ako aj v televízii. Matica slovenská a jej organizácie a matičné domy sa preto stanú tiež iniciátormi mediálnych akcií, ktoré otvárajú cestu tak pre spravodajstvo, ako aj publicistiku verejnoprávnych médií," píše za Maticu v Slovenských národných novinách Dušan Kerný (za Mečiarovej vlády šéf TASR, šéf spravodajstva STV, neskôr šéfredaktor Nového dňa).

Matica chce navrhovať nielen témy, ale aj personálne obsadenie diskusných relácií, chce o tom uzavrieť dohodu s RTVS, ktorá by zahŕňala možnosť prezentovať oblastné strediská a matičné aktivity na jazykovo zmiešanom území. Chce tiež navrhovať projekty, ktoré by boli financované zo zmluvy so štátom.

 

Matica už rozbehla akciu na to, aby sa do RTVS dostala. Na svojom tzv. okrúhlom stole, ktorý bol cez víkend v Bratislave, sa dohodla, že predseda Matice Marián Tkáč sa stretne s generálnymi riaditeľom, kde bude informovať o nespokojnosti hlavne s televíznym vysielaním RTVS a sťažnosť posielajú aj Rade RTVS. Tvrdia, že vo vysielaní sa nedodržujú princípy verejnoprávnosti, ktoré definuje zákon. Pod vyhlásením je podpísaný člen výboru Matice (opravené z podpredseda) Maroš Smolec, bývalý redaktor Slovenskej republiky (opravené z pôvodného Nového dňa), asistent poslanca za HZDS a teraz šéfredaktor Slovenských národných novín, ktoré sú známe urážaním iných etník. Za iniciatívou je aj Dušan Jarjabek, bývalý poslanec HZDS, dnes Smeru.

„Sme radi, že aktuálne dianie a snaha RTVS prinášať, čo najkvalitnejší obsah, ktorý je jedinečný na trhu vyvoláva spoločenskú diskusiu. V prípade, že budú vznesené konkrétne pripomienky k vysielaniu RTVS a vysielanému obsahu, budeme na ne obratom reagovať," reagovala hovorkyňa RTVS Dominika Šulková.

Štát už prispieva pravidelne na chod Matice a z štátneho grantu aj na jej blízke Slovenské národné noviny.

 Aktualizácia: Dušan Jarjabek v agentúre TASR zverejnil stanovisko, kde napísal, že „Exemplárnym príkladom neúcty k faktom, alebo ich neznalosti je tvrdenie Miroslavy Kernovej, že "Za iniciatívou je aj Dušan Jarjabek, bývalý poslanec HZDS, dnes Smeru."

Jarjabek v stanovisku píše: „Na rokovanie Okrúhleho stola som dostal pozvánku ako člen a predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Na rokovaní som pozorne počúval vyslovené názory a námety a informoval som účastníkov o platných predpisoch, ktoré rámcujú činnosť médií verejnej služby v tomto štáte."
Pri informácii o tom, že za iniciatívou je aj Jarjabek, sme vychádzali z oficiálneho vyhlásenia Matice, kde je ako jediný citovaný z účastníkov okrúhleho stola práve Jarjabek: Ako uviedol predseda Výboru NR SR pre kultúru a médiá Dušan Jarjabek, v RTVS je čo naprávať a vyzval prítomných, aby sa so svojimi požiadavkami obrátili na Radu RTVS, kde dokážu presadiť svoje požiadavky. Podobnú iniciatívu majú na svojej stránke aj Slovenské národné noviny, kde je šéfredaktorom Smolec, ktoré výzvu spojili s odkazom na rozhovor s Jarjabkom "viac na túto tému".

Ako by vyzeralo vysielanie RTVS pod taktovkou Matice: