Penta si z novinárov urobila atómový kufrík

Penta si z novinárov urobila atómový kufrík Smithsonian Institute, Jamie Chung

Pojem štít a atómový kufrík, vznikol počas studenej vojny. Atómový kufrík – teda zariadenie na spustenie jadrových zbraní - predstavuje krajné riešenie v boji proti nepriateľovi a trvalú hrozbu. Atómový štít znamená vlastnú ochranu pred útokom nepriateľa. Ak Dospiva vo vzťahu k médiám zvolil tieto dve prirovnania, vyslal tým dva signály: jeden pre partnerov, nepriateľov a politikov a druhý k novinárom. Pokračovanie.