Našli sa unikátne filmové záznamy z politických procesov z roku 1952

Našli sa unikátne filmové záznamy z politických procesov z roku 1952 Foto: moderni-dejiny.cz

Niekoľko desiatok kilometrov filmových materiálov z politických procesov z roku 1952 sa našlo vo skrachovanej továrni v stredných Čechách.

 

ČTK to povedal Michal Bregant, riaditeľ Národného filmového archívu (NFA), ktorý záznamy prevzal a bude ich chcieť sprístupniť. Základná identifikácia dokumentov ukazuje, že ide o záznam procesu s Rudolfom Slánskym. O existencii tohto materiálu sa špekulovalo celé desaťročia.

V starej výrobnej hale skrachovanej fabriky v Stredočeskom kraji insolventný správca objavil 14 kovových a šesť drevených skladových debien s filmovým materiálom. Pracovníci sa obrátili na odborníkov, aby posúdili ich obsah. Historik Petr Blažek a filmár Martin Vadas v polovici marca audiovizuálne materiály zbežne prezreli, fotograficky zdokumentovali, konštatovali ich závažné poškodenia a sprostredkovali kontakt s NFA.

Nájdené debny obsahovali rôznorodé materiály - negatívy obrazu a zvuku, duplikačné kópie, magnetofónové pásy, kombinované kópie a tiež prefotené kópie archívnych dokumentov z proveniencie ÚV KSČ.

O existencii materiálu z politických procesov odborníci podľa Breganta dlho špekulovali, respektíve tušili, že je niekde schovaný. Do spomínanej továrne sa krabice dostali pravdepodobne krátko po revolúcii v roku 1989 a zostali v nej ukryté 29 rokov, uviedol Bregant.

Archivári začnú materiál triediť a zisťovať podrobný technický nález, ďalšie kroky budú smerovať k ich zabezpečeniu a sprístupneniu.

Podrobnosti o procese so Slánskym:

Proces s Rudolfom Slánským a spol. bol najväčším povojnovým politickým procesom s vedúcimi komunistickými predstaviteľmi nielen v Československu, ale aj v celom sovietskom bloku. Bol výrazne ovplyvnený sovietskymi záujmami a bol pripravovaný za priamej účasti sovietskych poradcov. Generálny tajomník ÚV KSČ R. Slánsky bol 6. septembra 1952 odvolaný z najvyššej straníckej funkcie na pokyn samotného Stalina. V noci z 23. na 24. novembra 1951 bol R. Slánský zatknutý.

Hlavná línia pripravovaného procesu bola protisionistická, resp. antisemitská (11 obžalovaných malo židovský pôvod) a slúžila záujmom a potrebám sovietskej zahraničnej politiky, ktorá sa po svojom neúspechu v Izraeli snažila získať vplyv na Strednom východe prostredníctvom arabských štátov. Po ročnom vyšetrovaní, ktoré viedli sovietski vyšetrovatelia, bol 20. novembra 1952 zahájený veľkolepý proces – tzv. monsterproces. V ňom bolo 11 obžalovaných odsúdených na trest smrti – R. Slánský, B. Geminder, L. Frejka, J. Frank, V. Clementis, B. Reicin, R. Margolius, O. Fischl, O. Šling, K. Šváb a A. Simon. Zvyšný traja obžalovaní (A. London, E. Löbl a V. Hajdů) dostali doživotný trest. Dňa 3. decembra 1952 boli všetci odsúdenci na smrť popravení vo väznici na Pankráci a ich popol príslušníci ŠtB rozsypali na poli neďaleko Prahy.*

*Spracované podľa ÚPN

 Doteraz známy záznam z procesu: