Print this page

Novinársky výbor vyzval radu ČTK k nezasahovaniu do práce agentúry

 Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzval Radu České tiskové kanceláře, aby se nevměšovala do práce redakce národní zpravodajské agentury.

 

Důvodem je návrh místopředsedy rady Petra Žantovského, aby ČTK povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami. Výbor to dnes uvedl v tiskové zprávě.

Rada se podle své místopředsedkyně Jaroslavy Wenigerové k návrhu Žantovského vrátí na příštím zasedání, kdy se k němu bude moci vyjádřit generální ředitel agentury Jiří Majstr. Reakce veřejnosti se podle ní dala očekávat. "Jsem přesvědčená, že by rada žádným způsobem neměla do zpravodajství zasahovat ani v tomto smyslu iniciovat potřebnou změnu zákona," řekla ČTK.

"Upozorňujeme na to, že návrh je v přímém rozporu se Zákonem o České tiskové kanceláři, který výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí. Zákon také v sedmi bodech vymezuje působnost rady. V žádném případě do působnosti rady nepatří jakýmkoliv způsobem ovlivňovat natož měnit skladbu zpravodajství ČTK," uvedl předseda správní rady českého výboru institutu Michal Klíma.

Jakýkoliv návrh rady na změnu skladby informačního servisu ČTK v sobě podle Klímy skrývá nebezpečí dalšího vměšování do redakční práce ČTK v budoucnosti. "Jsme přesvědčeni, že moderní komunikační technologie poskytují každému, a tedy i politickým stranám, dost možností oslovit média i veřejnost bez toho, aby k tomu potřeboval servis tiskové agentury. Smysl agentury je v tom, že pro média informace profesionálně sbírá, třídí a dává do souvislostí. Jejím úkolem není sloužit jako komunikační kanál komukoliv natož politickým subjektům," dodal Klíma.

Výbor vyzval členy rady, aby ve své činnosti postupovali striktně v souladu se zákonem. Pokud by Rada ČTK svůj návrh prosadila, byl by to podle něj další krok k omezení svobody tisku v České republice.

Mezinárodní tiskový institut (IPI) je globální organizace sdružující vedoucí pracovníky médií a přední novináře a komentátory. Založení Českého národního výboru IPI inicioval Nadační fond nezávislé žurnalistiky, který se také stal jedním z jeho pěti zakládajících členů. Vznik české pobočky oficiálně schválila správní rada IPI na zasedání 2. listopadu 2018 v Bratislavě. Výbor má 18 členů. Je mezi nimi například Sabina Slonková, Robert Čásenský, Karel Steigerwald, Pavel Šafr, Jaroslav Kmenta nebo Eva Hanáková.