Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva zodpovedného za IT a bankové operácie

Slovenská sporiteľňa má nového člena predstavenstva zodpovedného za IT a bankové operácie Foto: SS

Novým členom predstavenstva Slovenskej sporiteľne zodpovedným za oblasť IT a bankové operácie je od 1. júla Milan Hain.

 

Preberá zodpovednosť za oblasť IT vývoja a prevádzky, bezpečnosti, platobného styku a vysporiadania a retailového procesného centra, píše banka v tlačovej správe. Do sporiteľne prichádza z Raiffeisen Bank v Českej republike, kde od roku 2013 pôsobil ako člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT (CIO) v Raiffeisenbank Praha.

Milan Hain je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doktorandskú prácu realizoval na University of Technology v Eindhovene. Svoju kariéru v bankovníctve odštartoval v roku 1993 vo VÚB banke, v ktorej zastával viacero pozícií vrátane riaditeľa vývoja IT. V roku 1999, už ako výkonný riaditeľ IT (CIO), prešiel do komunikačného sektora, kde zotrval až do roku 2012. Následne začal pôsobiť v Raiffeisen Bank v Českej republike.


Predstavenstvo Slovenskej sporiteľne od 1. júla 2018 pôsobí v zložení:

• Peter Krutil, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zodpovedný za korporátne bankovníctvo a štábne útvary
• Alexandra Habeler-Drabek, členka predstavenstva zodpovedná za oblasť riadenia rizík
• Zdeněk Románek, člen predstavenstva zodpovedný za retailové bankovníctvo
• Pavel Cetkovský, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť financií
• Milan Hain, člen predstavenstva zodpovedný za oblasť IT a bankových operácií