Nebehajte po úradoch - všetko čo potrebujete, môžete teraz vybaviť cez bezplatnú službu priamo z domu

Nebehajte po úradoch - všetko čo potrebujete, môžete teraz vybaviť cez bezplatnú službu priamo z domu

V týchto dňoch bol uvedený do prevádzky portál voľne dostupných elektronických služieb pod názvom #VybavZDomu. Bezplatná služba #VybavZDomu je dobrovoľnou aktivitou slovenskej softvérovej spoločnosti Lomtec.com, ktorá týmto spôsobom reaguje na aktuálnu koronakrízu.

Službu nájdete na stránke www.vybavzdomu.sk. "Nevieme pomôcť s liečením ľudí a záchranou ich životov, ale vieme pomôcť v tom, aby sme ľuďom uľahčili život a aspoň čiastočne zlepšili prístup k nevyhnutným informáciám a službám. Rozhodli sme sa v týchto časoch prispieť spôsobom, akým vieme a preto sme pre občanov pripravili službu, ktorá im umožňuje jednoduchým spôsobom komunikovať so svojou samosprávou," hovorí Miroslav Ličko, výkonný riaditeľ spoločnosti Lomtec.com.

Pre koho je služba #VybavZDomu?

Služba #VybavZDomu je k dispozícii všetkým občanom SR, ktorí prostredníctvom nej môžu rýchlo a jednoducho vytvárať elektronické podania, ktoré sú následne automaticky odoslané do elektronických schránok príslušných úradov. Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, daň z nehnuteľnosti, prihlásenie detí do novej školy, vybavenie parkovania pri dome, zaregistrovanie psa, vydávanie rybárskeho lístku, povoľovanie výrubu drevín, podávanie mesačných, štvrťročných, resp. ročných prehľadov k dani za ubytovanie, to je len zlomok elektronických služieb, ktoré sú občanovi k dispozícii v rámci služieb portálu #VybavZDomu.

Služba #VybavZDomu pomôže aj úradníkom

Služba #VybavZDomu myslí samozrejme aj na bezpečnosť a pohodlie práce úradníkov. Vďaka #VybavZDomu dostanú pracovníci samospráv do rúk prehľadné štruktúrované podania, čo prispieva k lepšiemu spracovávaniu a vybavovaniu požiadaviek a povinností občanov.

#VybavZDomu je možné rozšíriť o plnohodnotné riešenie elektronických služieb miest a obcí ESMAO, vďaka ktorému môžu aj pracovníci úradov riešiť svoje pracovné úlohy z domu.


Ako funguje služba #VybavZDomu?

Celá služba je veľmi jednoduchá:

1) Občan príde na portál elektronických služieb www.vybavzdomu.sk
2) Vyhľadá mesto, alebo obec (podľa toho, kam chce podanie odoslať). Výber služby
3) Vyberie si zo zoznamu elektronických služieb. Elektronické podanie
4) Prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára vytvorí podanie.
5) Podanie bude automaticky odoslané príslušnej samospráve.

Využitia služby #VybavZDomu je bezplatné a nevyžaduje použitie elektronického občianskeho preukazu, i keď treba dodať, že jeho použitie je predsa len výhodou. Elektronický formulár prihláseného používateľa sa automaticky predvyplní jeho údajmi, čím sa minimalizuje chybovosť vyplnených údajov. Ďalšou výhodou je skutočnosť, že podanie prihláseného používateľa je právne záväzné.

"Snažili sme sa urobiť celý proces, ktorého výsledkom je odoslané elektronické podanie maximálne jednoduchým. Našim zámerom bolo samozrejme aj obmedziť rizikové návštevy na úradoch a minimalizovať tak možnosť šírenia nákazy. Ak je šanca, že môžeme byť v tomto boji úspešní, a ak vďaka našej službe aspoň trošku pomôžeme ľuďom preklenúť toto ťažké obdobie, tak mala naša snaha zmysel," dopĺňa Miroslav Ličko, výkonný riaditeľ spoločnosti Lomtec.com.