IT špecialisti pozor, jedinečná možnosť prihlásiť sa do online kurzu nemčiny zadarmo

IT špecialisti pozor, jedinečná možnosť prihlásiť sa do online kurzu nemčiny zadarmo Foto: Stengl IT Akademie

ONLINE kurz nemčiny ZADARMO pre IKT trh STENGL IT Akademie otvára prihlasovanie.

Až 73% pracovníkov v IKT odvetví považuje znalosť nemčiny za výhodu na pracovnom trhu. Ovláda ju však iba 18% z nich. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry AKO pre spoločnosť stengl a. s., ktorá už 5. rok organizuje STENGL IT Akademie, kurz nemčiny pre IT špecialistov.

Pracovný trh aktívnym nemčinárom ponúka obrovské možnosti aj výhody. Pracovný portál Profesia uvádza, že iba za posledných 10 dní evidovali 218 aktívnych pracovných ponúk so znalosťou nemeckého jazyka a niektoré spoločnosti ponúkajú aktívnym nemčinárom platový bonus až 200 Eur mesačne. Z prieskumu, ktorý pre stengl a. s. vykonala agentúra AKO vyplynulo, že až 1/3 opýtaných, čiže 37,5%, má dostatočnú motiváciu pre prípadnú budúcu prácu pre DACH regióny, u 34,5% je významným motivátorom vyššie finančné ohodnotenie a 4/5 opýtaných, čiže 82,3%, považuje za veľmi užitočný nápad ponuku jazykového kurzu pre celé rodiny vrátane detí.

stengl a. s. už 5. rok zastrešuje žiadaný kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie, v ktorom vyučujú špičkoví lektori a každý rok je partnerom vysoká škola alebo inštitút s vyučovacím nemeckým jazykom. „Dávame ITčkárom príležitosť posunúť sa v úrovni nemčiny a otvoriť si tak dvere k lepším pozíciám na pracovnom trhu“ hodnotí vysoký záujem Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ stengl a. s. „Za 4 roky fungovania STENGL IT Akademie máme 47 absolventov, ktorí oceňujú nielen fakt, že je zadarmo, ale najmä jej zmysel i kvalitne nastavenú výučbu. Bolo preto žiadané zvýšiť kapacity záujemcov, čo sa nám podarilo.“

ONLINE kdekoľvek zo Slovenska

Kurz je, zameraný na praktické profesionálne výzvy, s ktorými sa účastníci kurzu stretávajú pri nemecky hovoriacej práci. Zúčastniť sa ho môžu všetci študenti aj pracujúci ITčkári kdekoľvek na Slovensku, ktorí prejdú výberovým konaním. Regionálny presah a navýšenie kapacity umožňuje preklopenie výučby do ONLINE priestoru. “Otvárame 3 kurzy, v ktorých bude od 10 do 15 účastníkov. Maximálny počet ľudí je daný vzhľadom na interaktívne aj komunikačné časti a v záujme zachovania doterajšej vysokej kvality výučby, ktorú bude už po druhý rok viesť native lektorka Rakúskeho inštitútu Karin Bachmann” ozrejmuje Andrej Petrovaj s tým, že STENGL IT Akademie bude vedená prostredníctvom vzdelávacieho riešenia educate2me spoločnosti stengl a.s

„Výučba na diaľku bude od účastníkov vyžadovať viac disciplinovanosti, nakoľko budú intenzívne trénovať počúvanie a hovorenie v nemeckom jazyku, a to si vyžaduje vysokú mieru interakcie v rámci priameho dialógu. Neobávam sa však toho, už minulý rok som zaznamenala veľký záujem a húževnatosť absolventov akadémie,“ hodnotí STENGL IT Akademie Karin Bachmann.

DACH región a Slovensko sa potrebujú

Dôležitosť znalosti nemčiny v IKT oblasti ukázal aj aktuálny prieskum stengl a. s. a agentúry AKO. Vyplynulo z neho aj to, že viac ako 40% ITčkárov bolo v minulosti zapojených v projekte, kde bola projektovým jazykom nemčina alebo nemčinu využili mimo projektu, pričom viac ako polovica opýtaných sa už podieľala na projekte, kde bol medzinárodný team tvorený aj kolegami z DACH regiónu.

Čo sa týka záujmu vycestovania za prácou, na prvých troch priečkach sa umiestnili krajiny DACH regiónu a to Rakúsko s 30 %, Švajčiarsko s 29% a Nemecko s niečo viac ako 22%. Iné krajiny, ktoré respondenti označili, mali spolu len 17%. Medzi nimi boli krajiny ako USA či Anglicko,“ vysvetľuje Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ stengl a. s. “

Zaujímavosťou a aj prekvapením prieskumu stengl a. s. a agentúry AKO je aj to, že pri spôsobe práce pre zahraničie takmer 2/3 preferujú kombináciu onsite a remote, v pomere onsite 40% a remote 60%.

Ako sa do STENGL IT akademie prihlásiť?

Podmienky na vstup do bezplatného kurzu nemčiny pre IKT trh STENGL IT Akademie sú jednoduché́. Stačí mať viac ako 18 rokov, disponovať úrovňou nemčiny B1 a prejsť 3-kolovým výberovým konaním. V prvom kole účastník online rieši jednoduché́ otázky z IT, v druhom kole preukazuje úroveň jazyka a v tretom absolvuje osobný́ pohovor. Ako bonus získajú úspešní
absolventi aj 20% zľavu na vybraný kurz IT školiaceho strediska GOPAS.

Kurz začína už novembri a je možné ho absolvovať kdekoľvek na Slovensku. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na stránke www.stenglakademie.sk.