Softvér spozná, kde fotograf stál, a ponúkne informácie o krajine

Softvér spozná, kde fotograf stál, a ponúkne informácie o krajine Ilustr. foto: Omediach.com

Nový softvérový nástroj výskumníkov z Vysokého učení technického v Brne (VUT) rozpozná zo snímky krajiny, kde presne fotograf stál a čo fotil. V rozšírenej realite potom na obrazovke ponúkne názvy okolitých kopcov alebo ukáže turistické cesty. Softvér má tiež ďalšiu možnosť využitia potrebného pri úprave fotografií. Výskumníci z fakulty informačných technológií a spoločnosti Adobe Research čakajú na patent, oznámila ČTK hovorkyňa brnianskej techniky Radana Koudelová.

"Náš softvér vie spresniť pozíciu a orientáciu kamery v prostredí. V mobilnej aplikácii potom ponúkne prostredníctvom rozšírenej reality rôzne informácie o okolí - názvy riek a hôr, vrstevnice alebo napríklad vzdialenosť k horskej chate - skrátka dokáže zobraziť akúkoľvek topografickú informáciu v reálnom teréne," opísal vedúci výskumnej skupiny cphoto@FIT Martin Čadík.

Mobil si vďaka GPS určeniu polohy zobrazí syntetický pohľad na krajinu. Z fotografie alebo obrazovky potom detekuje významné body, napríklad obrysy kopcov, riek alebo lesov, porovná ich s terénnymi modelmi a vďaka tomu dokáže určiť polohu aj orientáciu kamery na metre presne. Porovnanie bodov z fotografie a z 3D modelu terénu robí automaticky pomocou neurónovej siete. Výskumníci sieť "natrénovali" na tisíckach fotografií krajiny z vlastných archívov a snímkach stiahnutých z internetu.

Dostupné terénne modely pokrývajú celú planétu, teda aj miesta, kam ľudia nechodia, navyše obsahujú dáta s textúrami z rôznych ročných období. "To pomáha pri lokalizácii, ak sa krajina mení," vysvetlil Čadík.

Algoritmy potom užívateľom pomôžu najmä doma pri počítači. Ten už vďaka softvéru dokonale pozná miesto, odkiaľ bola snímka zhotovená, aj orientáciu kamery, teda miesto, ktoré chcel fotograf zvečniť. Vďaka tomu sú možné úpravy snímok, ktoré by inak boli veľmi komplikované. Používateľom umožní napríklad zaostriť na iný vrchol, pridať tiene alebo zmeniť osvetlenie fotky.

Vedci z FIT chcú pokračovať s ďalším výskumom. Cieľom je, aby bolo možné vďaka neurónovej sieti a terénnym modelom lokalizovať miesto a orientáciu kamery vo väčšom meradle i bez predchádzajúceho hrubého odhadu pozície z GPS.