Protimonopolný úrad SR schválil majetkovú zmenu v spoločnosti Swan

Protimonopolný úrad SR schválil majetkovú zmenu v spoločnosti Swan Ilustr. foto Swan

Spoločnosť Sandberg Capital bývalého partnera J&T Martina Fedora odchádza z telekomunikačnej firmy Swan. Spoločnosť budú kontrolovať už len majitelia Juraj Ondriš a Pavol Ondriš.

Odbor koncentrácii Protimonopolného úradu SR koncom júla schválil koncentráciu spočívajúcu v získaní nepriamej spoločnej kontroly podnikateľov Juraja Ondriša a Pavla Ondriša nad spoločnosťou Swan.

Protimonopolný úrad dnes zverejnil oznámenie bez odôvodnenia.

"Už pred uvedenou koncentráciou bol podnikateľ Swan spoločne kontrolovaný na jednej strane Oznamovateľmi (Juraj a Pavol Ondiršovci - pozn. red.) a na druhej strane podnikateľom Sandberg Capital. Vzhľadom na uvedené išlo o prima facie neproblémovú transakciu. Keďže zákon o ochrane hospodárskej súťaže s účinnosťou od 1. 6. 2021 explicitne zakotvil možnosť vydať v jednoduchých prípadoch rozhodnutie bez odôvodnenia, úrad tento inštitút po prvýkrát využil v tomto prípade. Vydaním súhlasného rozhodnutia o koncentrácii bez odôvodnenia úrad vyjadruje snahu o efektívnejšie a rýchlejšie posúdenie súťažne neproblémových transakcií a šetrenie zdrojov a kapacít na strane úradu, ako aj dotknutých podnikateľov," píše PMU.