Prieskum: Takmer polovica Slovákov sa bojí kybernetických útokov

Prieskum: Takmer polovica Slovákov sa bojí kybernetických útokov

Podľa osobitného prieskumu Eurobarometra, ktorý sa uskutočnil v septembri a októbri 2021, si prevažná väčšina občanov EÚ myslí, že internet a digitálne nástroje budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu.

Okrem toho veľká väčšina považuje za užitočné, aby Európska únia vymedzila a podporovala európske práva a zásady s cieľom zabezpečiť, aby bola digitálna transformácia úspešná. Zo zistení prieskumu vyplýva, že viac ako osem z desiatich Európanov (81%, SK 77%) si myslí, že do roku 2030 budú digitálne nástroje a internet v ich živote dôležité.

82% respondentov zo Slovenska si myslí, že ich používanie prinesie aspoň toľko výhod ako nevýhod. Viac ako polovica (56%) opýtaných občanov z EÚ a 46% zo Slovenska vyjadrilo obavy z kybernetických útokov a počítačovej kriminality, ako sú krádež alebo zneužitie osobných údajov, škodlivý softvér alebo phishing.

Navyše viac ako polovica (EÚ 53%, SK50 %) z nich tiež uviedla, že má obavy o bezpečnosť a duševnú pohodu detí na internete, a 46% respondentov z EÚ a 37% zo Slovenska má obavy v súvislosti s používaním osobných údajov a informácií zo strany spoločností či verejnej správy.

Približne tretinu (34%) opýtaných z EÚ aj zo Slovenska znepokojujú ťažkosti súvisiace s odpojením sa a nájdením rovnováhy medzi životom online a offline a približne jedného zo štyroch (26%) znepokojujú ťažkosti týkajúce sa získavania nových digitálnych zručností potrebných na aktívnu účasť v spoločnosti. Podľa výsledkov prieskumu si väčšina občanov EÚ myslí, že EÚ chráni ich práva v online prostredí dobre.

Takmer 40% opýtaných vEÚ a 44 % na Slovensku si však nie je vedomý toho, že ich práva, ako je sloboda prejavu, súkromie alebo nediskriminácia, by sa mali dodržiavať aj online. Veľká väčšina občanov EÚ však považuje za užitočné dozvedieť sa o týchto právach viac.