Je 5G pripojenie vhodné aj pre pripájanie v domácnosti či malých firmách? (VIDEO)

Je 5G pripojenie vhodné aj pre pripájanie v domácnosti či malých firmách? (VIDEO)

Je 5G pripojenie vhodné aj pre pripájanie v domácnosti? Aké prenosové rýchlosti ponúka SWAN a 4ka vo svojom produkte 5G na doma? Vytlačí technológia 5G svojho staršieho predchodcu, LTE? Všetko o výhodách, plánoch, fámach spojených s 5G a o porovnaní s LTE vysvetľuje projektový manažér a odborník Juraj Zachar zo spoločnosti SWAN.

Swan ako jeden z prvých v regióne a prvý na Slovensku priniesol možnosť fixného pripojenia pre domácnosti a pre malé firmy prostredníctvom 5G siete. Revolučná v tomto smere je rýchlosť, ktorá sa pohybuje v stovkách Mbit/s, ktorá je porovnateľná s optickým pripojením ale s tou výhodou, že v tomto prípade nie je potrebný optický kábel. Pripojenie vzduchom je alternatívou k existujúcim technológiám aj voči vysokým rýchlostiam, ktoré sa dajú dosiahnuť pri LTE.

Ako funguje 5G internet od SWANu?

5G signál je prijímaný pomocou vonkajšej antény – 5G terminál, ktorý môže byť umiestnený na vonkajšej strane objektu, streche, balkónovom zábradlí a pod.. V interiéri je prepojený s vnútorným koncovým zariadením. SWAN pre zákazníkov služby 5G internet vie poskytnúť a nainštalovať koncové zariadenie s WiFi. Veľkou výhodou služby je, že sa signál šíri vzduchom a internet je nezávislý od káblovej infraštruktúry.

Výhody 5G pripojenia

- rýchlosť a kvalita porovnateľná s optickým pripojením
- neobmedzený objem dát
- ideálne riešenie v oblasti bez pokrytia optiky
- koncové zariadenie s WiFi od SWANu
- žiadne poplatky za vonkajší 5G terminál
- bezstarostná inštalácia našim kvalifikovaným pracovníkom

LTE so Swanom

Pred približne 7 rokmi Swan so svojou sesterskou firmou Swan Mobile získal frekvencie v dvoch pásmach - jednu využil na LTE mobilnej siete pre operátora 4ka a druhú frekvenciu využil pre budovanie LTE siete pre fixných zákazníkov intenetu Swanu. Swan má aktuálne jednu LTE sieť mobilnú a druhú fixnú.

Fixná LTE priniesla na trh nový spôsob šírenia internetu k zákazníkovi. Najväčší prínos fixnej časti je kapacitná rýchlosť a šírka spektra, ktoré umožnili vytvoriť alternatívu, či už káblovým technológiám, ktoré sú buď optické, alebo medené (ADSL a ďalšie generácie DSL). A LTE začala konkurovať WIFI standardom.

Swan sa rozhodol ísť touto cestou, aby dokázal poskytnúť internet, nielen v lokalitách, kde má vybudovanú kvalitnú optickú infraštruktúru, ale aj v lokalitách, kde takáto infraštruktúra nie je a kde medené káblové technológie sú staré a degradované.

Pre užívateľa LTE prináša vyššiu rýchlosť v rámci domácnosti pre koncové zariadenia a nie je nutnosť byť v pokrytí káblovej štruktúre operátora. Tým, že sa signál šíri vzduchom, je nezávislý od rozkopávok ciest a chodníkov. Jedným vysielačom je možné pokryť stovky domácností bez potreby budovania infraštruktúry.

Reakcie zákazníkov

Pred 6 rokmi bol Swan na Slovensku s touto technológiou takmer prvý. No ľudia si technológiu LTE spájali s mobilom. "S príchodom fixného LTE sme museli zákazníkov edukovať a ukázať im, kde ten LTE produkt funguje. Je to niekde medzi optickou infraštruktúrou a inými tipmi káblových a bezdrôtových technológií. Nemá zmysel ťahať toto pripojenie do veľkých sídlisk, kde je viacero optických operátorov. Budeme musieť ľuďom vysvetliť, že je to pripojenie k pevnej sieti, bez potreby mať mobilný telefón k tomuto pripojeniu. Je to forma prenosu internetu do domácnosti cez vzduch cez 4G a 5G sieť."

Sieť Swan pre produkty 4G LTE pre domácnosti narástla za niekoľko rokov budovania na viac ako 400 obcí – každá obec okolo 3-4 tisíc obyvateľov je aktuálne pokrytá touto službou. Začínalo sa s rýchlosťou 70 Mbit/s, aktuálne je to 150 Mbit/s.

Výhody 5G na doma

5G na doma priniesol vyššiu rýchlosť pre zákazníka, začína na rýchlosti 250 Mbit/s. Rýchlosti sa budú v najbližších rokoch navyšovať. Ďalšou výhodou je znížená latencia oproti štandardu LTE. 5G dokáže dokáže ponúknuť kvalitný signál väčšiemu počtu zákazníkov.

Produkt je určený prioritne pre zákazníkov, ktorí majú vysoké nároky na prenosovú rýchlosť, nie sú v pokrytí optickej infraštruktúry a zároveň majú aplikácie, ktoré vyžadujú nižšiu latenciu. Pri rastúcich nárokoch na prenosovú rýchlosť online streamovacími službami a online gamingami tá rýchlosť bude vyžadovaná o niekoľko rokov v každej domácnosti. No 5G sieť je pripravená, aby dokázala obsiahnuť množstvo rôznych aplikácií - cez mobilné terminály, fixné až po množstvo malých zariadení, chladničiek a podobne, ktoré budú generovať množstvo dát cez mobilnú sieť.

Ako vyzerá inštalácia 5G terminálu

V prípade využívania služby 5G na doma je potrebné, aby sa Vaše miesto pripojenia nachádzalo v oblasti pokrytia 5G sieťou. Medzi miestom pripojenia a 5G vysielačom by nemala byť žiadna prekážka pre dosiahnutie plného signálu. Maximálna rýchlosť pripojenia závisí aj od vzdialenosti vysielača.

Inštalácia je veľmi jednoduchá, v exteriéri (napríklad na streche domu, balkónovom zábradlí, a pod.) vám kvalifikovaní technici namontujú vonkajší 5G terminál, ktorý s WiFi routerom prepojí technik ethernet káblom. Môžete pritom použiť aj vlastný WiFi router. Vonkajší terminál je malých rozmerov podobných ako hárok A5.


Dostupnosť 5G na doma

Služba je dostupná v každej mestskej časti Bratislavy. Tá sieť nie je ešte taká robustná, aby bol signál možný v každom jednom mieste Bratislavy nainštalovať, ale je v pláne to zlepšovať. S tým, že Swan plánuje rozširovať 5G na doma do ďalších krajských miest.

Hoaxy a 5G

Na tému 5G sa šíri množstvo hoaxov, napríklad, že cez 5G sa šíril covid, alebo 5G spôsobovalo úmrtia vtákov a podobne. Ide o nezmysli. "5G je obyčajný bezdrôtový prenos šírenia elektromagnetických vĺn z bodu A do bodu B. Čiže je to šírenie energie, ktorá sa šíri formou vlnenia, nie je to šírenie častice, atómu, vírusu… Ten princíp bezdrôtových prenosov je zachovaný od čias telegrafu . 5G sieť prináša len oveľa dokonalejší prenos, ktorý funguje na tom istom princípe. Nie je dôvod sa ničoho obávať, hovorí odborník na 5G Juraj Zachar zo spoločnosti SWAN.

 Seriál podcastov Čaj o 4tej o zaujímavostiach zo sveta telekomunikácií a IT vzniká na základe spolupráce Omediach.com so Swanom.