Obete týrania sa boja opustiť násilného partnera aj kvôli peniazom. Po rozvode by nedokázala vyžiť každá tretia žena a každý piaty muž

Obete týrania sa boja opustiť násilného partnera aj kvôli peniazom. Po rozvode by nedokázala vyžiť každá tretia žena a každý piaty muž Ilustr. foto: 365bank

Násilie na ženách je najzávažnejšou formou porušovania ľudských práv a diskriminácie. Počas pandémie vzrástol počet prípadov domáceho násilia na Slovensku takmer o pätinu, no netýka sa len žien. Podľa posledných štatistík mu čelí aj 5 % slovenských mužov. Mnohé obete týrania však zostávajú v ohrození partnera kvôli obavám z finančnej neistoty. Problém vyžiť by po rozvode malo viac ako 34 % žien a takmer 19 % mužov. Na tému násilia pritom upozorňuje aj nedeľňajší Medzinárodný deň OSN na podporu obetí týrania.

Z prieskumu* 365.bank vyplýva, že s násilím páchaným na ženách sa vo svojom okolí stretla zhruba tretina Slovákov. Podľa dát Slovenského národného strediska pre ľudské práva pritom až 25 % týraných žien zažíva ekonomické násilie. Ženy často potichu akceptujú jeho prejavy, pretože ho jednoducho za násilie nepovažujú. Nahlasujú predovšetkým fyzické násilie.

Domácemu násiliu však čelí aj opačné pohlavie. V prieskume pre 365.bank na to poukázalo vyše 80 % mužov, hoci reálne mu podľa štatistík čelia v piatich percentách**. Ide pritom zvyčajne o psychologickú agresiu, šikanu a ponižovanie zo strany partnerky. Muži ostávajú s tyrankami najčastejšie zo strachu, že prídu o svoje deti, ale neraz aj z ekonomických dôvodov.

„Ekonomická závislosť na partnerovi je jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré muži a ženy zvažujú pri rozhodovaní, či zostanú v násilnom vzťahu. Problém samostatne finančne fungovať po rozvode pritom priznala viac ako tretina žien a takmer pätina mužov. Uvedomujú si, že by sa mohli ocitnúť v existenčných problémoch. Preto je dôležité vytvárať si pravidelnú finančnú rezervu, ktorá môže pomôcť vymaniť sa z násilného vzťahu,“ hovorí Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Na potrebu finančnej nezávislosti treba myslieť v každom vzťahu. Takmer tretina Slovákov pritom uvádza, že im partner/ka kontroluje financie a výdavky. Špecifickým problémom naviac je, keď jeden z páru rozhoduje o tom, koľko financií a na aký účel tomu druhému vyčlení. Ide o nezdravé správanie, ktoré môže podnecovať práve ekonomickú závislosť. Kontrola financií pritom môže viesť až k finančnému stalkingu. Ak aj partneri chcú zdieľať časť financií rodinného rozpočtu, je vhodné, aby popritom mali aj svoje vlastné, a teda oddelené účty.

* Online prieskum realizovaný agentúrou 2muse exkluzívne pre 365.bank na reprezentatívnej vzorke 605 respondentov vo veku od 18 do 75 rokov v čase od 7. do 10. júna 2022.
** https://www.zastavmenasilie.gov.sk/statistiky/