Telekom získal prestížne ocenenie Via Bona za a vzdelávací program ENTER

Telekom získal prestížne ocenenie Via Bona za a vzdelávací program ENTER Foto: Telekom

Organizátori a odborná komisia prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia, ktorá každoročne udeľujú spoločnostiam ceny za zodpovedné podnikanie, si vybrala spomedzi všetkých prihlásených projektov vzdelávací program ENTER spoločnosti Telekom v kategórii Dobrý partner komunity, ktorý sa už dva roky zameriava na podporu vzdelávania v oblasti digitálnych zručností.

 Slovak Telekom spoločne s neziskovými subjektmi ako Aj ty v IT a Učíme s hardvérom ukázali, ako štandardné hodiny informatiky na základných a stredných školách, môžu vyzerať úplne inak vďaka malým programovateľným počítačom micro:bit, ktoré študentom otvorili dvere k základom programovania.

Súčasťou programu ENTER je aj samotná kapitola zvyšovania expertízy pedagógov v oblasti digitálnych zručností poskytnutím rôznych metodických materiálov, odborných školení, webinárov a ďalších zaujímavých foriem vzdelávania, ktoré im pomôžu načerpať nové vedomosti a mať neustále prísun najnovších informácií. Za takmer dva roky prešlo vzdelávaním takmer 600 učiteľov, z ktorých každý v priemere odučil 90 žiakov. ENTER okrem vzdelávania poskytol 570 školám aj špeciálne hardvérové vybavenie v celkovej hodnote takmer 400 000 eur, s ktorými žiaci svoje nadobudnuté teoretické vedomosti aplikovali do praxe vďaka programovateľným mikropočítačom.

 „Za dva roky od svojho vzniku ENTER prispel k tomu, že na školách sa začalo viac prihliadať na digitálne vzdelávanie. Cieľom je podporovať digitálne zručnosti a prinášať nové vedomosti študentom, ako aj motivovať pedagógov, aby sa pokúsili budovať novú generáciu digitálne gramotných mladých ľudí, ktorí nebudú len konzumentmi technológií, ale prispejú k jej lepšej budúcnosti," uviedol José Perdomo Lorenzo, generálny riaditeľ Slovak Telekom a T-Mobile Czech Republic a zároveň dodal: „Prestížne ocenenie Via Bona v kategórii Dobrý partner komunity nás uistilo v tom, že aj spočiatku malá myšlienka môže časom nadobudnúť väčšie rozmery. Ďakujeme všetkým za podporu a už teraz sa pripravujeme na to, aby sme vzdelávacím programom ENTER v ďalšom ročníku opäť posunuli digitálne vzdelávanie o krok vpred."