4ka pridá do paušálov 1GB dát v celej EÚ a ich cenu zvýši o 1 euro

4ka pridá do paušálov 1GB dát v celej EÚ a ich cenu zvýši o 1 euro Ilust. foto: 4ka

Slovenský telekomunikačný operátor 4ka informuje svojich zákazníkov o zvyšovaní poplatkov za mobilné paušály

Od 10. septembra telekomunikačný operátor 4ka zvyšuje poplatok za všetky mobilné paušály o 1 euro a zároveň do paušálov pridáva 1 GB dát navyše. V paušáloch SLOBODA 100, SLOBODA 300 a SLOBODA ∞ tak budú mať zákazníci 4ky k dispozícii dvojnásobok dát ako doteraz. Všetky dlhodobé benefity, ktoré mohli zákazníci získať, napr. za prenos čísla, ostávajú aj naďalej v platnosti.

„Dlho sme hľadali rezervy a robili rôzne opatrenia, aby sme sa vyhli dvíhaniu cien našich paušálov. Žiaľ, ceny takmer všetkých vstupov a to najmä elektrickej energie stúpajú nepredvídateľným tempom, čo zásadným spôsobom ovplyvňuje náklady spojené s prevádzkou našich služieb. Aj jedno euro, o ktoré zvyšujeme cenu mobilných paušálov, nám pomôže vyrovnať sa s týmto ťažkým obdobím a udržať aj naďalej kvalitné služby pre našich zákazníkov. 4ka sa od svojho vstupu na trh vždy snažila ponúkať služby za bezkonkurenčné ceny, aj preto ako kompenzáciu tohto opatrenia pridávame 1 GB dát do našich paušáloch SLOBODA,“ hovorí Roman Vavrík, riaditeľ telekomunikačného operátora 4ka.

V prípade, ak tieto zmeny zákazník neakceptuje, má právo na odstúpenie od zmluvy o poskytovaní služieb bez sankcií, a to najneskôr do jedného mesiaca od oznámenia tejto podstatnej zmeny. Za deň oznámenia tejto zmeny sa považuje deň doručenia SMS informujúcej o tejto zmene.

Zmeny cien služieb 4ka od 10.9.2022:

Od 10.9.2022 sa mení jednotková cena za 1 MB dát a to z 1 centu na 1,4 centa. Ostatné zmeny platné od 10.9.2022 sú uvedené na webe 4ky.