O2 zaznamenalo v treťom štvrťroku rast zákazníckej bázy o vyše 3%

O2 zaznamenalo v treťom štvrťroku rast zákazníckej bázy o vyše 3% Ilustr. foto: O2

Výnosy skupiny O2 na Slovensku, ktorá zahŕňa aj výsledky spoločnosti O2 Business Services, dosiahli v troch štvrťrokoch vyše 233 mil. eur. Počet zákazníkov (aktívnych SIM kariet) operátora O2 vzrástol v sledovanom období na takmer 2,32 mil. 

„Neľahká makroekonomická situácia spôsobená najmä rastom cien vstupov sa už v tomto roku prejavila na strane nákladov. V budúcom roku očakávame jej ďalšie zhoršenie, pričom podstatnú zložku budú tvoriť vyššie náklady spojené s energiami. Nepriaznivý vývoj v nákladových položkách sa nám darí čiastočne kompenzovať na strane výnosov, kde sme zaznamenali 3% medziročný nárast. Tým sa nám vytvára priestor pre ďalšie investície na Slovensku najmä do oblasti sietí. Aj počas tretieho štvrťroka sme sa zamerali práve na túto oblasť a už koncom septembra bol signál 5G dostupný pre viac ako tretinu ľudí v takmer 170 lokalitách na Slovensku, uviedol generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Zákaznícka báza sa v treťom štvrťroku medziročne zvýšila o vyše 3% na takmer 2,32 mil. Zákazníci s pravidelnou mesačnou platbou tvorili z celkovej zákazníckej bázy 70% podiel. Priemerný mesačný výnos na zákazníka (ARPU) dosiahol výšku 11 eur.
*Údaj zahŕňa aj 505 tis. M2M SIM kariet k 30. septembru 2022