O2 sa v úvode roka zameralo na služby pre domácnosti, ponúka optiku, ešte lepší internet vzduchom či vylepšenú O2 TV

O2 sa v úvode roka zameralo na služby pre domácnosti, ponúka optiku, ešte lepší internet vzduchom či vylepšenú O2 TV Ilustr. foto: Omediach.com

Skupina O2, ktorú tvoria spoločnosti O2 Slovakia a O2 Business Services, dosiahla v úvodných troch mesiacoch výnosy vo výške 85 mil. eur. V porovnaní s prvým štvrťrokom minulého roka vzrástli o približne 2%. Počet aktívnych SIM kariet medziročne vzrástol o 1% na 2,31 mil. O2 aj naďalej mohutne investuje do modernizácie sietí. Len v prvom štvrťroku pribudlo do pokrytia 5G 223 nových lokalít a celkovo môže najmodernejšiu 5G sieť od O2 využívať už 76,5% ľudí na Slovensku.

 

Produktové novinky

V úvode roka sa O2 venovalo najmä skvalitňovaniu poskytovaných služieb pre domácnosti. Už vo februári O2 v rámci modernizácie siete prekopalo svoju ponuku internetu šíreného vzduchom, ktorá aktuálne pozostáva z troch hlavných programov s neobmedzeným objemom dát a až dvojnásobnou maximálnou rýchlosťou oproti pôvodnému portfóliu. „To sa nám podarilo najmä vďaka modernizácii siete a kvalitnému 5G pripojeniu, v rámci ktorej zákazníkom priamo doma meníme aj antény pre čo najvyššiu zákaznícku skúsenosť s naším internetovým pripojením,“ povedal o úvode roka generálny riaditeľ O2 Igor Tóth.

Prerod O2 z mobilného na plnohodnotného telekomunikačného operátora podčiarkuje aj historicky prvá mediálna kampaň na fixný internet prostredníctvom optického pripojenia domácností. „Predstavili sme naše nové portfólio optiky, ktorá patrí momentálne medzi najlepšie riešenia pevného pripojenia z hľadiska spoľahlivosti, rýchlosti a ponúkanej hodnoty. Samozrejme, kde nie je optika zatiaľ dostupná, ponúkame zákazníkom najlepšiu možnú technológiu v podobe 5G internetu šíreného vzduchom,“ povedal Igor Tóth.

V rámci ponuky internetového pripojenia O2 zákazníkom ponúka aj vylepšenú obľúbenú službu O2 TV. Výrazným zlepšením prešiel za posledné obdobie aj samotný dizajn televízie a pre ešte lepšiu zákaznícku skúsenosť sa sprehľadnilo tiež jej ovládanie.

„Všetky doterajšie aktivity v prvom štvrťroku napĺňajú našu víziu stať sa najodporúčanejším digitálnym parťákom na trhu. Našou ponukou pripojenia domácností prostredníctvom optiky sme skompletizovali nielen konektivitu našich zákazníkov kdekoľvek sa nachádzajú, ale aj zjednodušili a spojili využívanie výhod digitálnych služieb mobilného a fixného segmentu pod jednu strechu. Hlavnou prioritou aj v nadchádzajúcom období zostáva digitalizácia, ktorej sa chceme postupne venovať vo všetkých oblastiach nášho pôsobenia,“ doplnil generálny riaditeľ O2.

Novinky v oblasti sietí

O2 aj v prvom štvrťroku významne napredovalo v sprístupňovaní 5G signálu pre svojich zákazníkov. Ten bol v polovici apríla tohto roku dostupný už pre 76,5 % ľudí na Slovensku. Najmodernejšia 5G sieť od O2 tak v tomto roku pribudla už v 223 nových mestách a obciach a celkovo je dostupná už v 1232 lokalitách Slovenska.

Zároveň s budovaním najmodernejšej 5G siete je O2 aj uprostred modernizácie celej sieťovej infraštruktúry, ktorú zverilo spoločnosti CETIN Networks. Tento proces spolu s ohláseným vypnutím zastaralej 3G siete, využitím uvoľnených frekvencií a plánovaným zdieľaním infraštruktúry s partnerským operátorom vytvára podmienky pre vybudovanie najmodernejšej mobilnej siete od O2.

Prehľad prevádzkových ukazovateľov

Počet aktívnych mobilných SIM kariet sa v úvodnom kvartáli medziročne zvýšil o 1% na 2,31 mil. Tento počet zahŕňa okrem zákazníkov s pravidelnou mesačnou platbou a predplatených kariet aj M2M SIM karty (530 tis.). Ďalších 68 tis. SIM kariet zákazníci využívali v pripojení svojich domácností k pevnému internetu šírenému vzduchom, čím počet všetkých SIM kariet v O2 vzrástol o 1% na 2,38 mil.