PRIESKUM: Čím horšie sú na tom ľudia aktuálne s financiami, tým je ich ochota dať sa zaočkovať nižšia

PRIESKUM: Čím horšie sú na tom ľudia aktuálne s financiami, tým je ich ochota dať sa zaočkovať nižšia Ilustr. foto NCZI

Ochota Slovákov dať sa zaočkovať klesá s ich zhoršujúcou sa finančnou situáciou. Viac ako tretina tých, čo sú na tom najhoršie, sa, paradoxne, najväčšmi ohradzuje proti vakcinácii. Pandémia mení aj náš spôsob bankovania a presúva ho viac do online kanálov. Sociálny dištanc sa podpísal nielen pod finančné správanie, ale najmä pod chýbajúcu socializáciu, ktorá je pre 85 % ľudí rozhodujúcim argumentom v prospech očkovania. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry 2muse* pre 365.bank, ktorý prebiehal na začiatku februára.

Svoju aktuálnu finančnú situáciu považuje za horšiu viac ako polovica populácie (55 %). Každý druhý človek pritom uvádza, že musel siahnuť na svoju finančnú rezervu. Čím horšie sú však na tom ľudia ekonomicky, tým menšia je ich ochota dať sa zaočkovať. Viac ako tretina tých, ktorí sú na tom najhoršie, sa jednoznačne ohradzuje proti očkovaniu.

„Dôvodom takéhoto vnímania môže byť priveľká frustrácia, ktorá vedie k tomu, že ľudia nevidia v očkovaní nádej alebo zmysel. V takomto psychickom stave väčšinou vnímajú zúžené možnosti a nedokážu uveriť, že existuje aj niečo, čo im dokáže pomôcť. Úlohu pritom môže zohrávať i strach o zdravie, obava z niečoho nového a nepoznaného či nedostatok informácií o dlhodobých účinkoch vakcíny, prípadne nedôvera v autority. Názor na očkovanie sa však ešte môže formovať v čase, kým toto rozhodnutie nebude pre konkrétneho človeka aktuálne,“ uvádza psychologička Júlia Šichmanová.

Naopak, 40 % tých, ktorí hodnotia svoju aktuálnu situáciu dobre, sa jednoznačne prikláňa k očkovaniu. Celkovo sa pritom nálada v spoločnosti v súvislosti s očkovaním vyvíja a mení. V posledných mesiacoch badať pozitívny trend v jeho prospech, pričom aktuálne je zástancom očkovania približne šesť z desiatich Slovákov.

Presvedčených, že vakcinácia povedie k zlepšeniu aktuálnej finančnej situácie, je pritom 67 % ľudí. Pandémia vytvára aj nové vzorce správania v oblasti financií. Takmer dve tretiny našincov plánujú využívať bankové služby viac online. Približne rovnaký počet plánuje zredukovať návštevy bankových pobočiek (66 %).

„Predpokladáme, že digitálny daily banking nie je iba dočasný trend ovplyvnený aktuálnou situáciou, ale stane sa novým normálom. Pandémia potvrdila, že mať stabilný digitálny kanál je v dnešnej dobe alfa a omega. Ľudia si tento návyk osvojili, a tak predpokladáme, že fyzický kontakt budú využívať sporadickejšie, pri komplikovanejších produktoch alebo pri poradenstve,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Sociálny dištanc sa však podpísal nielen pod zmenu nášho finančného správania, ale aj pod socializáciu, ktorá je rozhodúcim argumentom v prospech očkovania. Pre 86 % Slovákov je najdôležitejšia možnosť začať sa opäť slobodne stretávať. Približne rovnaký počet ľudí (85 %) si pritom uvedomuje aj potrebu návratu detí do škôl či slobodnejšieho chodenia do práce. Systém práce a štúdia na diaľku je pre ľudí z dlhodobého pohľadu pravdepodobne vyčerpávajúci a nevyhovujúci. V opätovné naštartovanie ekonomiky verí podľa prieskumu 84 % ľudí.

*Online prieskum „Postoj Slovákov voči očkovaniu proti ochoreniu COVID-19“ vypracovala agentúra 2muse na vzorke 1 010 respondentov v období od 5. do 11. 2. 2021.