Skupina Erste do roku 2030 ukončí financovanie výroby energie z uhlia

Skupina Erste do roku 2030 ukončí financovanie výroby energie z uhlia Foto: Erste Group

Skupina Erste pristúpila koncom roka 2020 k dlhodobo plánovanému prehodnoteniu svojej „Politiky zodpovedného financovania“ v oblasti fosílnych palív. Sprísniť parametre financovania činností súvisiacich s energetickým uhlím sa rozhodla v dôsledku stúpajúcich globálnych teplôt. „Pandémia koronavírusu je jedinečnou šancou na ekologický reštart celej ekonomiky. Som presvedčený, že náš budúci rast musí byť založený na udržateľných projektoch,“ povedal Bernd Spalt, generálny riaditeľ skupiny Erste.

Podľa správy Medzivládneho panelu o zmene klímy IPCC je možné splniť cieľ obmedzenia nárastu teploty na 1,5°C prijatý v Parížskej dohode v roku 2015, len ak sa najneskôr do roku 2030 upustí od používania uhlia ako energetického zdroja. Z tohto dôvodu sa skupina Erste zaviazala, že postupne zníži financovanie v sektoroch ťažby uhlia a výroby energie v elektrárňach spaľujúcich uhlie tak, aby do roku 2030 dosiahla nulovú expozíciu.

„Aj my v Slovenskej sporiteľni podporujeme rozvoj udržateľného a zeleného financovania. Som rád, že naši klienti už dnes využívajú tzv. zelené úvery, ktoré spĺňajú prísne európske kritéria. Tento mesiac sme spolu s Asset Managementom Slovenskej sporiteľne priniesli aj prvý slovenský Fond zodpovedného investovania. Zároveň máme ambíciu byť prvou bankou, ktorá na Slovensku vydá zelené dlhopisy. Veríme, že ako zodpovedný líder týmito praktickými krokmi prispejeme k udržateľnému rozvoju a lepšiemu životu pre ľudí a firmy na Slovensku.,“ uviedol Norbert Hovančák, člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne.

Uhlie významne prispieva k zvyšovaniu teploty našej planéty, čo má zásadné dopady na ľudstvo a budúce generácie z hľadiska zachovania životného prostredia, ľudských práv, verejného zdravia a celkovej prosperity. Skupina Erste zaujala jednoznačný postoj a pridala sa k ďalším popredným finančnými inštitúciami, ktoré taktiež sprísnili parametre financovania činností súvisiacich s uhlím.

Vďaka aktualizovanej politike už nebude možné realizovať žiadne nové priame investície do uhoľných aktív, ani financovať peňažné toky súvisiace s ťažbou uhlia, spracovaním uhlia, koksu alebo výrobou elektriny z uhlia. Nové pravidlá sa budú týkať aj rozširovania, renovácie a obsluhy existujúcich elektrární a tiež dodávateľských reťazcov zameraných priamo na ťažby uhlia alebo uhoľné elektrárne. Skupina Erste už nebude poskytovať korporátne financovanie spoločnostiam ani skupinám spoločností, ktoré rozširujú svoje kapacity ťažby uhlia alebo (inštalovaný) výkon výroby elektriny z uhlia, ani spoločnostiam, ktorých viac ako 25% výnosov pochádza z uhoľného odvetvia. Financovať nebude ani obchod s uhlím ako komoditou, zásobovanie uhlím či spracovanie uhlia.

Súčasné záväzky v oblasti priameho financovania uhoľných aktív budú pokračovať až do dátumu skončenia existujúcich zmlúv, avšak revolvingové zmluvy v tejto oblasti sa po roku 2023 už nebudú predlžovať.

Uhlie je predovšetkým v strednej a východnej Európe stále relevantným faktorom energetickej bezpečnosti a v niektorých krajinách ďalej slúži ako významný primárny zdroj diaľkového vykurovania a vykurovania v maloobchode. S ohľadom na aktuálne závislosti chce skupina Erste podporiť prechod regiónu na iné zdroje bez ohrozenia energetickej bezpečnosti a spoločenskej zodpovednosti. Z týchto dôvodov skupina Erste nadviaže intenzívny dialóg so svojimi relevantnými korporátnymi klientmi, aby sa do roku 2023 dokázali dohodnúť na uskutočniteľných plánoch prechodu. „Našich klientov podporíme v ich úsilí zameranom na ukončenie využívania uhlia do roku 2030,” dodal Spalt.