365.bank vstúpi v lete do novej éry. Stane sa plnoformátovou bankou, digitálnou aj s pobočkami. Poštová banka bude ďalej fungovať ako najdostupnejšia banka na pošte

365.bank vstúpi v lete do novej éry. Stane sa plnoformátovou bankou, digitálnou aj s pobočkami. Poštová banka bude ďalej fungovať ako najdostupnejšia banka na pošte Foto: 365.bank

Skupina Poštovej banky ohlásila na jeseň minulého roka zmeny v rámci svojho portfólia bánk – 365.bank a Poštovej banky. Ide o dôležitú fázu jej dlhodobej rozvojovej stratégie, v rámci ktorej sa vymenia doterajšie pozície oboch značiek. Súčasťou týchto zmien je aj prevzatie bankových pobočiek Poštovej banky pod značku 365.bank. Tento proces bude postupný a odštartuje začiatkom júla. 365.bank sa tak stane plnoformátovou bankou a bude rozvíjať digitálny kanál spolu s fyzickým. Poštová banka bude pôsobiť plne na pracoviskách Slovenskej pošty. Pre jej doterajších klientov sa pritom nič nemení. Tí, ktorí využívali jej bankové pobočky, v nich budú môcť pod značkou 365.bank obsluhovať svoje aktuálne produkty aj naďalej.

Bankové aktivity skupiny Poštovej banky budú po novom zastrešené nosnou značkou 365.bank, ktorá prinesie kompletnú ponuku produktov, vrátane fyzických pobočiek. Poštová banka (formálne pôjde o odštepný závod 365.bank) bude fungovať ako banka na pošte. Prostredníctvom siete aktuálne viac ako 1500 obchodných miest Slovenskej pošty sa chce zamerať primárne na regióny.

„Naša banková skupina zavŕši dôležitú fázu svojho rozvoja v rámci stratégie, ktorú začala napĺňať od roku 2016. Repozicioningom značiek oboch bánk chceme ešte lepšie využiť ich aktuálny potenciál a posunúť ich k novým cieľovým skupinám klientov. Ambíciou Poštovej banky bude preniknúť ešte viac do regiónov ako banka na pošte. Prevzatím jej pobočiek pod značku 365 zároveň predstavíme nový pohľad na fyzické bankovníctvo. V digitále bude 365.bank dizajnovať nové produkty primárne pre ich použitie do mobilných zariadení,“ hovorí Andrej Zaťko CEO Poštovej banky a 365.bank.
Digitálny kanál spolu so sieťou pobočiek a telefonickým bankovníctvom budú podľa jeho slov súčasťou komplexného omnichannel bankingu, ktorý je dlhodobou víziou 365.bank. V rámci tohto prístupu si klient bude môcť vybrať podľa svojej potreby preferovaný kanál obsluhy, prípadne ich vzájomnú kombináciu. Banka ho vníma ako východiskovú platformu pre čo najlepší používateľský zážitok klienta.
Proces zmeny pobočiek odštartuje už začiatkom júla a bude prebiehať postupne počas celého leta. Okrem samotného rebrandingu banka v rámci svojich obchodných miest zavedie aj nové digitálne prvky (digitálny podpis zmlúv) a nový, neformálny prístup k obsluhe klienta. Na pobočkách 365.bank pritom budú môcť obsluhovať svoje doterajšie produkty aj aktuálni klienti Poštovej banky.

365.bank rozšíri ponuku svojich služieb
Novým strategickým smerovaním banka rozšíri aj svoje doterajšie produktové portfólio. Okrem klasických pobočkových transakčných operácií pribudne aj 8. jún 2021 hypotéka. Doterajšiu ponuku krátkodobých sporení v aplikácii banka rozšíri o dlhodobé sporenie na vzdelanie a termínovaný vklad s možnosťou založenia na pobočke. K digitálnej pôžičke pribudne úver až do výšky 30 tis. eur aj s možnosťou refinancovania, o ktorý budú môcť klienti požiadať tiež na obchodnom mieste.

Popri fyzickom kanáli bude 365.bank naďalej rozvíjať aj digitálny. Vďaka digitálnemu daily bankingu a  „mobile first“ filozofii bankovníctva sa stala najpreferovanejšou digitálnou bankou na Slovensku. Na týchto princípoch chce stavať aj naďalej a prinášať nové technológie a funkcionality.
Pre 365.bank bude pritom prioritou udržateľné a ekologické bankovníctvo. S týmto ohľadom bude pristupovať k nastavovaniu procesov. Okrem minimalizovania papierov a plastov v rámci klientskych procesov, či nových ekoproduktov bude jej ambíciou stať sa uhlíkovo neutrálnou bankou.

Poštová banka posilní svoju pozíciu v regiónoch

S cieľom byť ešte bližšie ku svojim klientom bude Poštová banka ďalej fungovať ako banka na pošte. Väčšina z nich ju tak vníma už dnes a tento pozicioning chce rozvíjať aj v budúcnosti. Pre jej aktuálnych klientov sa pritom nič nemení, aj naďalej môžu využívať jej služby tak, ako boli doteraz zvyknutí. Nové produkty Poštovej banky si založia výhradne na obchodných miestach Slovenskej pošty.

Ambíciou Poštovej banky je stať sa bankou prvej voľby pre klientov v regiónoch. Vďaka širokej distribučnej sieti na poštách bude aj naďalej najdostupnejšou bankou na Slovensku. Dostupnosť však vníma nielen optikou fyzickej blízkosti, ale aj z hľadiska produktov, ktoré chce prispôsobovať špecifikám klientov na poštách. Pre nich je dôležitá aj jednoduchosť a zrozumiteľnosť ponuky. Tieto aspekty preto budú nosnými piliermi pri koncipovaní produktových parametrov.

Na dostupnosť vo fyzickom svete chce Poštová banka nadviazať aj rozvojom ostatných kanálov. Začiatkom mája spustila možnosť predaja pôžičiek cez call centrum a od júla plánuje spustiť aj online pôžičku, o ktorú si budú môcť klienti požiadať cez svoj internet banking. V oboch prípadoch nebudú musieť navštíviť poštu osobne, všetko vybavia cez telefón alebo online. V regiónoch chce banka totiž osloviť aj mladšie ročníky klientov.

O ďalších krokoch a plánoch bude Poštová banka, ako aj 365.bank informovať klientov, médiá, ale aj verejnosť priebežne prostredníctvom svojich kanálov. Zmenami prejdú aj dcérske spoločnosti. Väčšie novinky avizuje skupina ohlásiť v Prvej penzijnej správcovskej spoločnosti, ako aj v nebankovej spoločnosti Ahoj. V oboch prípadoch bude samozrejmosťou zachovanie kontinuity produktov a služieb pre existujúcich klientov.