Slovenská sporiteľňa vyzýva na investovanie do budúcnosti (VIDEO)

Slovenská sporiteľňa vyzýva na investovanie do budúcnosti (VIDEO) Reprofoto spot Slovenskej sporiteľne

Zdravotná starostlivosť, životný štýl, technológie a inovácie, životné prostredie a rozvíjajúce sa krajiny – to je päť megatrendov, ktoré aktuálne hýbu svetom. Slovenská sporiteľňa preto začína nový rok s posolstvom investovania do budúcnosti. Na trh prináša unikátny Fond budúcnosti - prvý slovenský fond zameraný na megatrendy, ktoré menia našu spoločnosť.

Na Nový rok s úderom polnoci spustila Slovenská sporiteľňa novú kampaň zameranú na investovanie do budúcnosti. Hlavným posolstvom je, že „investovaním do budúcnosti pomáhate meniť svet k lepšiemu“. Atraktívnu vizualitu vytvorila agentúra Jung Von Matt Donau a za jej adaptáciou stojí slovenská Zaraguza. Témou nového televízneho spotu je klimatická kríza. Spot výtvarným spôsobom zobrazuje nielen jej dôsledky ale aj riešenie - a tým je človek, ktorý má v rukách budúcnosť tejto planéty. Silný príbeh podčiarkuje reinterpretácia klasiky Louisa Armstronga „What A Wonderful World.“

„Aby sme zabezpečili finančnú budúcnosť našich klientov, prinášame na slovenský trh unikátny fond, ktorého stratégia stojí na megatrendoch ako sú inovácie, čistá energia, životný štýl, nové technológie či robotizácia. Tému budúcnosti v kampani predstavujeme ako  príležitosť na zmenu a z pohľadu financií ako príležitosti na investovanie. Podľa výsledkov z neuromarketingových pretestov  vyvoláva odvážna kreatíva spotu u ľudí pozitívne emócie, dojatie aj nádej. Pevne verím, že silný príbeh, rovnako ako náš produkt, budú mať v spoločnosti odozvu a opätovne posilnia pozíciu Slovenskej sporiteľne ako inovatívneho a zodpovedného lídra,“ vysvetľuje Dáša Juríková, riaditeľka Brand HUBu Slovenskej sporiteľne.

Novoročná kampaň je pokračovaním nového kreatívneho konceptu Slovenskej sporiteľne Budúcnosť je vaša. Imidžová časť kampane štartuje v televízii s dlhšími 60 sekundovými spotmi, dopĺňa ju produktové posolstvo v kratších 10 sekundových formátoch. Mediálne je kampaň postavená na televízii, digitále a POS formátoch, súčasťou kampane je tiež PR a rádio. Kampaňový traffic bude smerovaný na www.buducnostjevasa.sk

„Asset Management Slovenskej sporiteľne je jedinou správcovskou spoločnosťou na trhu, ktorá postavila megatrendy ako investičný zámer vlastného spravovaného fondu, čo nám umožňuje vytvárať takéto unikátne investičné príležitosti. Megatrendy majú významný vplyv na globálnu ekonomiku, firmy a spoločnosť. Jednoducho povedané, firmy, ktoré idú v súlade s trendami budúcnosti, majú šancu uspieť. A cena akcií týchto firiem môže z dlhodobého hľadiska rásť,“ vysvetľuje Pavol Vejmelka, člen predstavenstva Asset Managementu Slovenskej sporiteľne.

Investovanie je jedným z kľúčových pilierov dobrého finančného zabezpečenia do budúcnosti. Slovenská sporiteľňa sa téme zodpovedného investovania venuje dlhodobo. Minulý rok klientom priniesla prvý slovenský udržateľný (ESG – Environmental, Social, Governance) fond či emisiu zelených dlhopisov, rovnako tak banka urobila aj prvú emisiu sociálneho dlhopisu na Slovensku.

Kredity kampane:

Klient: Slovenská sporiteľňa
Kreatívna agentúra: Jung von Matt DONAU (Gerd Schulte-Doeinghaus, Sebastian Kubik, Karin Uebelbacher, Theresa Dümler, Katharina Höller, Stephanie Kremser)
Produkcia: Zauberberg Productions
Režisér: Dorian & Daniel
Fotograf: Wolfgang Zac
Hudobná produkcia: White Horse Music
Adaptácia: Zaraguza
Creative director: Ondrej Kořínek  
Art director: Martin Ondrušek
Accounts: Marek Kabát, Ivana Fertáľová
Media agency: Wavemaker

Fond budúcnosti vznikol inováciou Globálneho akciového fondu, ktorý Asset Management Slovenskej sporiteľne ponúka viac ako 17 rokov. Za toto obdobie narástol takmer na úroveň 100 mil. eur a dosiahol za posledných 12 mesiacov zhodnotenie 19,56 % (k 27. 12. 2021). Predpokladá sa, že novým zameraním fondu na akcie spoločností, ktoré reflektujú megatrendy, bude aj naďalej prinášať investorom výborné výsledky. Tak ako všetky fondy Asset Managementu Slovenskej sporiteľne, aj Fond budúcnosti spĺňa vysoké etické štandardy tým, že neinvestuje do spoločností generujúcich významnú časť príjmov z ťažby a spracovania uhlia alebo podnikajúcich so zbraňami.

Upozornenie: AM SLSP Fond budúcnosti spravuje spoločnosť Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 35 820 705, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka c. 2814/B. Investovanie do podielových fondov je spojené aj s rizikom. Hodnota investície sa môže aj znižovať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Uvedené zhodnotenie investície do podielového fondu predstavuje hrubé zhodnotenie bez zohľadnenia poplatkov a daní spojených s investovaním do podielových fondov, pričom zdrojom informácii je správcovská spoločnosť. Hospodárenie podielového fondu sa riadi štatútom, predajným prospektom a kľúčovými informáciami pre investorov, ktoré možno získať v slovenskom jazyku na všetkých predajných miestach správcovskej spoločnosti.