Valentín pohľadom „singles“ ľudí je aj o sebaláske. Žiť bez partnera je však ekonomicky menej výhodné

Valentín pohľadom „singles“ ľudí je aj o sebaláske. Žiť bez partnera je však ekonomicky menej výhodné Ilustr. foto: 365bank

Valentín je síce známy ako sviatok zaľúbených, avšak množstvo ľudí žije bez partnera. Aj preto pri príležitosti 14. februára poukazuje podľa prieskumu1 365.bank približne polovica ľudí na potrebu sebalásky a skoro tretina singles trávi tento deň so svojimi priateľmi. Život bez partnera však z ekonomického pohľadu prináša väčšiu záťaž na rozpočet. A to najmä z hľadiska bežných výdavkov na domácnosť, ale aj z pohľadu znášania nákladov na splácanie bývania. Singles ľuďom navyše sťažuje situáciu aj fakt, že na nich spoločnosť vytvára tlak práve preto, že nemajú partnera.

Oslava vzájomného vzťahu alebo len marketing? Takmer 8 z 10 Slovákov považuje Valentín za komerčný sviatok zameraný na zvýšenie tržieb obchodníkov. Nechystá sa ho osláviť takmer 60 % našincov. Skoro každý človek sa pritom stotožňuje s tvrdením, že vzájomnú náklonnosť by sme si mali prejavovať nielen jeden deň v roku.

Aj preto, že je Valentín prezentovaný ako sviatok zaľúbených, sa približne každý druhý single človek počas tohto dňa cítiť byť vyčleňovaný. Dokonca pätina prežíva úzkosť zo samoty. To môže byť jeden z dôvodov, prečo Valentína niektorí ľudia začínajú postupne vnímať inou optikou. Rozhodne však nie menej dôležitou. Podľa prieskumu 365.bank totiž viac ako polovica populácie zdôrazňuje potrebu sebalásky, na ktorú upozorňujú aj psychológovia. Pre tretinu nezadaných je tento deň tiež príležitosťou na stretnutie alebo výlet s priateľmi a štvrtina si spraví radosť malým darčekom.

Singles ekonomickým pohľadom

Počet single domácností je podľa najaktuálnejších dát Štatistického úradu na Slovensku o tretinu väčší ako počet 2-členných domácností2, v ktorých žijú ľudia v páre. Život bez partnera je však z ekonomického pohľadu nákladnejší než vo dvojici. Jednotlivec musí znášať podstatne vyššie jednotkové náklady v porovnaní s človekom žijúcim v páre.

„Značnou položkou v rozpočte sú pritom aj bežné mesačné výdavky na domácnosť, ale napríklad aj splátky úveru na bývanie. Dokonca jednotlivcovi nemusí banka kvôli nedostatočnému príjmu schváliť hypotéku v požadovanej výške, čo vo dvojici spravidla nebýva problémom. Pokiaľ nemá človek dostatočné úspory, môže byť riešením dohodnúť sa na spoludlžníctve napríklad s rodičom. Na dofinancovanie bývania zas môže pomôcť založenie rodičovskej nehnuteľnosti. Ak tieto možnosti nie sú reálne, riešením je už len nájsť si lacnejšie bývanie,“ uvádza Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.

Ako zaťažujúci je úver pre jednotlivca v porovnaní s dvojčlennou domácnosťou? Pri priemernej úrokovej sadzbe úveru na bývanie na úrovni 0,70 % ročne a výške hypotéky 113-tisíc eur so splatnosťou na 30 rokov by sa mesačná splátka pohybovala vo výške 348 eur. Pri priemernej mzde 1185 eur by predstavoval podiel splátky hypotéky na celkovej mzde človeka žijúceho single približne tretinu, zatiaľ čo v prípade dvoch zarábajúcich ľudí by to bola pätina z ich spoločného príjmu.

Kúpyschopnosť domácnosti jednotlivcov sa pritom odráža aj na zníženej schopnosti platiť tzv. zvyčajné výdavky ako sú napríklad výdavky nielen na bývanie, ale aj na potraviny či dopravu. ŠÚSR pritom sleduje aj náročnosť, resp. jednoduchosť ich platenia z pohľadu rôznych typov domácnosti. Zatiaľ čo až 77 % single domácností má určité ťažkosti s platením zvyčajných výdavkov, pri 2-členných domácnostiach je tento podiel nižší. Predstavuje 62 %. Žiť single je tak ekonomicky menej výhodné, než fungovať vo dvojici.