Slovenské pamiatky získali prvýkrát v histórii Značku Európske dedičstvo

Slovenské pamiatky získali prvýkrát v histórii Značku Európske dedičstvo Foto: EK

Stredoveké nástenné maľby na Gemeri a v Malohonte tento týždeň v Bruseli oficiálne ocenili prestížnou Značkou Európske dedičstvo. Ocenenie, ktoré sa udeľuje lokalitám symbolizujúcim spoločnú európsku históriu, kultúru a hodnoty, na ktorých stojí európska integrácia, získali slovenské pamiatky vôbec po prvý raz v novodobej histórii jeho udeľovania.

 Fresková výzdoba v stredovekých kostoloch, stará v niektorých prípadoch až sedem storočí, uspela spomedzi ďalších projektov naprieč celou Európou. Evanjelické chrámy a.v. v Rimavskom Brezove, Rimavskej Bani, Kraskove, Kyjaticiach, Kameňanoch, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach, katolícke kostoly v Chyžnom, Rákoši a Šiveticiach či kostol reformovanej kresťanskej cirkvi v Plešivci čaká v najbližších rokoch množstvo aktivít zameraných na prezentáciu vzácneho dedičstva a zaujímavej histórie na Gotickej ceste spojenej s týmito pamiatkami, informuje Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku.

Foto: mojgemer.sk

Medzi ďalšími ocenenými Značkou Európske dedičstvo v tomto roku boli:

- Múzeum migrácie (MMM – MigratieMuseumMigration, Belgicko)
- Trácke umenie vo Východných Rodopoch: hrobka Aleksandrovo (Bulharsko)
- Univerzitný kampus Seminaarinmäki – rovnosť vo vzdelávaní (Fínsko)
- Archeologická lokalita Nemea (Grécko)
- Múzeum kultúry a archeologická lokalita Vučedol (Chorvátsko)
- Turaida - historické centrum (Lotyšsko)
- Dedičstvo sv. Willibrorda v Echternachu (Luxembursko)
- Oderbruch (Nemecko)
- Palác Európskej dunajskej komisie (Rumunsko)
- Banský park Almadén (Španielsko)
- Ventotene (Taliansko)

Na slávnostnom odovzdávaní ocenenia sa zúčastnil predseda Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Ján Lunter, spolu so zástupcami Košického samosprávneho kraja, pamiatkového úradu, cirkvi a ďalšími partnermi, ktorí na projekte spolupracovali.

„To, že sme dnes prevzali Značku Európske dedičstvo je významná vec nielen pre nás, ale aj pre ľudí, ktorí v našom kraji žijú. Je dôležité, aby sme to, čo naši predkovia v stredoveku vytvorili, znovu objavili nielen pre Európu, ale aj pre celý svet. Tieto výnimočné pamiatky si to zaslúžia - Gemer a Malohont boli vždy centrom hospodárskeho, duchovného a kultúrneho života. Verím, že užšia spolupráca na všetkých úrovniach nám vďaka tejto značke prinesie ovocie vo forme zlepšenia ekonomických a kultúrnych príležitostí pre miestnych obyvateľov a skvalitnenia služieb pre návštevníkov,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.