Takmer 6 z 10 mužov priznáva tlak kvôli potrebe finančne zabezpečiť rodinu. Štvrtina považuje za neprirodzené, ak sa muž venuje prácam v domácnosti

Takmer 6 z 10 mužov priznáva tlak kvôli potrebe finančne zabezpečiť rodinu. Štvrtina považuje za neprirodzené, ak sa muž venuje prácam v domácnosti

Stereotypy a vnímanie mužsko-ženských rolí znevýhodňuje postavenie žien v spoločnosti, no zároveň vytvára aj nadmerný tlak na mužov. Najmä vo vzťahu k potrebe finančného zabezpečenia. Každý druhý Slovák pritom vníma úlohu muža práve ako „živiteľa rodiny“ a ženy ako osoby „starajúcej sa o deti a domácnosť“. Tento stereotyp sa pritom silnejšie prejavuje u ženskej populácie. Vyplýva to z prieskumu1 2muse pre 365.bank, ktorá pri príležitosti nedeľňajšieho Dňa otcov poukazuje na potrebu rodovej rovnosti.

Viac ako 9 z 10 ľudí deklaruje potrebu rovnocenného postavenia pohlaví v domácnosti. No realita ukazuje, že minimálne v polovici slovenských domácnosti prevláda stereotypné vnímanie a delenie úloh na mužské a ženské. Ženám sa priraďuje najmä každodenná starostlivosť o deti, domácnosť a zabezpečovanie domácich prác. Dokonca štvrtina mužov považuje za neprirodzené, keď sa im venujú práve oni.

V rámci neplatenej práce sa pritom muži venujú skôr sporadickým technickým prácam a opravám. Až 70 % mužskej populácie je pritom presvedčená, že muž by mal byť schopný opraviť v domácnosti čokoľvek. Celkovo sú však muži vnímaní hlavne pohľadom finančného zabezpečenia. V dôsledku toho až 6 z 10 Slovákov priznáva, že cíti vysokú mieru tlaku. Chýba im pritom väčší kontakt s rodinou, na ktorého nedostatok poukazuje viac ako 80 % mužov. Najsilnejšie pociťujú túto potrebu v Žilinskom kraji, kde je aj stereotypné vnímanie rolí najbadateľnejšie.

„Dnes vieme ohľadom rodičovstva, vývinovej psychológie, ako aj o vplyve vzťahov s rodičmi na naše psychické zdravie omnoho viac, než kedykoľvek predtým. Pre dieťa sú obaja rodičia dôležití a dávajú mu výzbroj do dospelého života. Otec by pritom nemal byť vnímaný ako „výrobňa peňazí“, ale je nenahraditeľným človekom v živote každého dieťaťa. Obaja pritom majú právo si tento kontakt naplno užiť a čerpať z neho. Ak je všetka táto starostlivosť na pleciach matky, často balansuje na hranici emočného vyhorenia. A naopak, muž je zase od všetkých týchto emočne nabitých skúsenosti odrezaný a ochudobnený,“ hovorí psychologička Lenka Uherová.

Napriek nesporným benefitom a zvyšovaniu kvality vzťahov, ktoré prináša aktívnejšia participácia otcov na výchove detí, viac ako polovica mužov je presvedčená, že je to práve žena, ktorá by sa mala zaujímať o domácnosť a deti viac, než o kariéru. Dvaja z piatich ľudí pritom súhlasia, že kvôli potrebám rodiny je vhodnejšie, aby obetovala kariéru práve ona. Rovnaký počet Slovákov a Sloveniek je presvedčených, že byť s dieťaťom na OČR by mala matka, čo v praxi spôsobuje častejšie výpadky žien z pracovného procesu. Tento stereotyp následne ženy znevýhodňuje v práci pred ich mužskými kolegami.

Nerovnaké podmienky, najmä čo sa týka času investovať do sebavzdelávania a kariérneho rozvoja, sú pritom úzko prepojené aj s nerovnomerným rozdelením neplatenej práce. V tomto smere stále dominujú ženy. Každá druhá preto priznáva, že kvôli povinnostiam v domácnosti jej neostáva čas rozvíjať sa vo svojej profesii. Doménou žien je stále aj rodičovská dovolenka, a to aj napriek mierne narastajúcemu záujmu zo strany mužov. Až 8 z 10 Slovákov a Sloveniek sa pritom zhoduje na tom, že je dobré, že sa tento stereotyp mení a vnímanie mužov na rodičovskej dovolenke sa zlepšuje.

„Práve počas rodičovskej dovolenky prichádza rodina o značnú časť príjmov. Finančné zabezpečenie a väčšina výdavkov je pritom v drvivej väčšine prípadov na mužovi. Až 7 z 10 žien pritom očakáva, že sa životný štandard rodiny počas tohto obdobia nezmení, čo môže vytvárať ešte väčší tlak na mužov. Vhodným riešením je preto vytvoriť si pred príchodom dieťaťa, t.j. v dobe, keď sú obaja partneri ekonomicky aktívni, finančnú rezervu, a tiež vzájomnou a otvorenou komunikáciou si nastaviť rovnaké očakávania ohľadne budúceho finančného fungovania,“ uzatvára Linda Valko Gáliková, PR manažérka 365.bank.