Aj napriek rastúcej inflácii investuje len tretina Slovákov. Viac ako tri pätiny z nich uprednostňujú investovanie prostredníctvom digitálnych technológií

Aj napriek rastúcej inflácii investuje len tretina Slovákov. Viac ako tri pätiny z nich uprednostňujú investovanie prostredníctvom digitálnych technológií Ilustr. foto: 365bank

Vysoká inflácia láme historické rekordy a znehodnocuje úspory ľudí. Najefektívnejším nástrojom, ako zmierniť jej negatívne dopady, je pravidelné investovanie. Napriek tomu však na Slovensku podľa prieskumu1 investuje stále len tretina ľudí, pričom najviac z nich (17 %) preferuje investovanie do podielových fondov. Tí, ktorí sa o túto formu zhodnocovania peňazí zaujímajú, pritom uprednostňujú digitálne technológie.

Rastúca inflácia sa podpisuje nielen na vysokých cenách tovarov a služieb, ale negatívne sa dotýka aj úspor Slovákov. Podľa dát NBS majú našinci v bankách takmer 43 miliárd eur, z ktorých až 37 miliárd je uložených na bežných účtoch, termínovaných vkladoch či vkladoch s výpovednou lehotou. Ich zhodnotenie sa v priemere pohybuje okolo nuly, a tak ľudia svoje peniaze reálne prerábajú. Popri vytváraní rezervy, ktorej odporúčaná výška je aspoň 6-násobok mesačných výdavkov, by tak zvyšná časť úspor mala smerovať práve do investícií.

„Na Slovensku je všeobecne nízky záujem o investovanie. Na druhej strane tí ľudia, ktorí investujú, preferujú digitálne technológie. Dôvodom je ich väčšia dostupnosť, ale aj flexibilita. Online proces investovania je jednoduchší a zrozumiteľnejší, a tak môže byť motiváciou aj pre tých, ktorí zatiaľ neinvestujú vôbec. Vhodnou voľbou najmä pre začiatočníkov je pritom investovanie do podielových fondov, ktoré sú spravované odborníkmi, vďaka čomu klientovi odpadáva nutnosť orientovať sa v tejto problematike,“ hovorí Tomáš Barbarič šéf produktov v 365.bank. Podľa jeho slov je pritom dôležitá najmä pravidelnosť a dlhodobosť, pretože investorom zmierni dôsledky volatility.

Ekológia a technológie - nové trendy v investovaní

Na trhu dostupná ponuka podielových fondov pritom reflektuje nielen rizikové či výnosové preferencie klientov, ale zároveň je aj odrazom doby, v ktorej žijeme. Okrem konzervatívnejších investícií, napríklad v podobe dlhopisových fondov, preto na popularite naberajú aj fondy, ktorých portfóliá tvoria spoločnosti patriace medzi ekologicky zodpovedné alebo sa zaoberajú technológiou blockchain.

V prípade ekologických tzv. ESG investícií pritom ide o akcie firiem, ktoré reálne investujú do ekologickejšej výroby, správajú sa udržateľne a prispievajú k uhlíkovej neutralite. Ich počet vo svete rýchlo stúpa a kontinuálne rastie aj ich popularita medzi drobnými investormi, ktorí majú záujem o spoločensky zodpovedné investovanie. Do roku 2025 pritom má byť podľa Bloomberg Intelligence až tretina všetkých peňazí investorov v správcovských spoločnostiach práve v ESG fondoch.

Trendom sa pritom stávajú aj fondy fungujúce na princípe blockchain-u, ktoré investujú do akcií spoločností prevádzkujúcich obchodné operácie prostredníctvom tejto revolučnej technológie. Podobne ako ESG fondy, sú určené najmä pre tých investorov, ktorí chcú profitovať z technológii s veľkou perspektívou budúcnosti, neboja sa riskovať, prípadne sú ochotní počkať si na výnos za účelom zhodnotenia nad rámec tradičných investícií.