Asociácia public relations Slovenskej republiky rastie, tvorí ju už 18 členov popredných PR agentúr

Asociácia public relations Slovenskej republiky rastie, tvorí ju už 18 členov popredných PR agentúr Ilustr. foto: APRSR

Asociácia public relations Slovenskej republiky (APRSR) rastie a okrem renomovaných PR agentúr zastrešuje aj odbornosť, etiku a kultiváciu komunikácie na Slovensku. Jej cieľom je prispievať k rozvoju PR brandže a posilňovať odvetvie na trhu komunikačných služieb. Dnes má APRSR už 18 členov a neustále posilňuje svoju pozíciu v rámci svojej branže.

Ambíciou APRSR je integrovať všetky relevantné PR agentúry na Slovensku a posilniť tak hlas celého sektora public relations. Jedným z hlavných cieľov APRSR je zastupovať a presadzovať biznisové záujmy svojich členov, posilňovať pozíciu public relations odvetvia ako kľúčovej disciplíny firemnej a inštitucionálnej komunikácie. APRSR si ďalej dáva za cieľ ochraňovať oprávnené záujmy svojich členov, kultivovať biznisové prostredie s ohľadom na tendrové procesy a zveľaďovať etické správanie svojich členov.

„Posilnenie asociácie o ďalších troch nových členov vnímam ako vyjadrenie dôvery v užitočnosti našej činnosti pre celý PR sektor. Zároveň sa tým vytvárajú nové príležitosti na vzájomné inšpirovanie sa, učenie sa jeden od druhého a skvalitnenie celého odvetvia v prospech klientov,“ povedala ku rastu asociácie jej prezidentka Soňa Lexmanová.

Do APRSR vstúpili tri ďalšie PR agentúry

Na poslednom valnom zhromaždení APRSR schválili členovia asociácie aj nového člena, je ním PR agentúra DIVINO.

„Za 10 rokov v komunikácii a PR sme v DIVINO tímom profesionálov a oporou pre najväčších slovenských a medzinárodných hráčov na trhu. Cítime sa byť zdravou a aktívnou súčasťou nášho odvetvia, medzi členmi APRSR máme mnohých kamarátov a kolegov, čiže toto rozhodnutie bolo výsledkom prirodzeného vývoja. APRSR je pozitívne vnímané aj medzi klientmi a členstvo je vyjadrením našej ašpirácie na ďalší rast agentúry. Klienti na nás oceňujú práve našu kreativitu, hravosť a chuť púšťať sa do nových vecí. Sme si istí, že vzájomnou spoluprácou dosiahneme ešte viac, napríklad v edukácii nových talentov a školeniami v oblasti marketingovej komunikácie,“ uviedla Simona Mištíková, managing director DIVINO.

V tomto roku sa stali novými členmi asociácie aj ďalšie dve agentúry MEDIA CENTRAL a PA Matters.

Agentúra MEDIA CENTRAL je na slovenskom PR trhu takmer dve dekády.

„Chceme patriť medzi najlepších, odborne rásť, vymieňať si skúsenosti, hľadáme inšpiráciu a chceme inšpirovať. Zároveň členstvo vnímame ako príležitosť využiť náš hlas v sektore PR, či už ide o biznis, legislatívu alebo edukáciu verejnosti na čele s klientmi,“ povedal ku prijatiu do asociácie Michal Hošták, managing partner agentúry MEDIA CENTRAL.

Medzi nových členov sa zaradila aj agentúra PA Matters, ktorá sa špecializuje na služby v oblasti Public Affairs & Government Relations.

„APRSR je prvá asociácia, ktorá na Slovensku rieši nielen Public Relations, ale zároveň aj Public Affairs agentúry. Je to jedinečná platforma, ktorá pomáha rozvoju sektora a preto bol pre nás logický krok do asociácie vstúpiť. Ako prioritu si berieme rozvoj etických kódexov a lobingu, ktorý je na Slovensku doposiaľ braný v negatívnom zmysle. Zároveň ako mladá agentúra máme možnosť nahliadnuť do práce najväčších PR agentúr na Slovensku a tým sa pripraviť na budúce výzvy pri škálovaní našej vlastnej organizácie,“ dodal k prijatiu do APRSR Matej Beňuška, managing Partner PA Matters.

Asociácia plánuje aj  naďalej rozširovať členské rady a zastrešiť väčšinu rešpektovaných PR agentúr na Slovensku, aby tak bola nielen garantom kvalitných PR služieb a profesionálov, svetového know-how a best practice, ale aj akousi výstavnou skriňou relevantných PR agentúr pre zadávateľov.

Situácia za posledné roky, rast PR trhu a kontinuálne rozširovanie asociácie o nových členov je odrazom toho, že dobrá reputácia a strategická komunikácia sa stáva kľúčovou filozofiou firiem a inštitúcií. PR agentúry sú tak dôležitým partnerom firiem a komunikačným trendsetterom,“ zdôrazňuje na záver Soňa Lexmanová.

 Zoznam členov APRSR:

1. 1st CLASS AGENCY
2. 10/10 Communications
3. AMI Communications
4. Black Apple
5. casual
6. DIVINO
7. DYNAMIC RELATIONS 2000
8. event2all
9. GETLIKE
10. Grayling Slovakia
11. Hugo Bach
12. MEDIA CENTRAL
13. Neopublic
14. PA Matters
15. PR Konektor
16. PRime Time
17. Seesame
18. SKPR STRATEGIES