Ak sa končí fixácia úroku na hypotéke o pár mesiacov, môže byť lepšie nečakať a refinancovať ju hneď

Ak sa končí fixácia úroku na hypotéke o pár mesiacov, môže byť lepšie nečakať a refinancovať ju hneď Ilustr. foto: 365bank

Skoršie refinancovanie hypotéky pred uplynutím riadnej doby fixácie sa teraz môže oplatiť. Tento krok môže byť výhodný pre tých, ktorým končí viazanosť úrokovej sadzby tento rok. Prognózy Národnej banky Slovenska (NBS) totiž hovoria, že úroková sadzba na hypotékach narastie na 4,5 % ročne do konca tohto kalendárneho roka. 365.bank preto upozorňuje, že niektorým klientom sa oplatí nečakať na riadny termín fixácie, ale zaujímať sa o refinancovanie úveru čím skôr. V tomto prípade je však dôležité, aby banka za klienta uhradila poplatok za predčasné splatenie úveru.

Komu sa oplatí skorší refinanc?

Každý, komu sa končí fixácia hypotekárneho úveru v tomto roku, by sa mal o podmienky refinancovania zaujímať už v týchto dňoch. NBS odhaduje nárast úrokovej sadzby na 4,5 % ročne do konca tohto roku a tesne pod 5 % ročne v dvoch nasledujúcich. 365.bank upozorňuje, že čím skôr si klienti refinancujú svoj úver, tým je väčšia šanca, že dosiahnu prijateľnejšiu mesačnú splátku.

Tento rok pritom končí fixácia približne 80 tisícom úverom na bývanie. „Vzhľadom na stále rastúce úrokové sadzby sa môže niektorým klientom viac oplatiť predčasné odstúpenie od pôvodného fixu a nečakať, až kým uplynie celá doba fixácie,“ hovorí Tomáš Barbarič, šéf produktov v 365.bank. Týka sa to najmä tých, ktorí si brali ešte lacné hypotéky s úrokovou sadzbou pod 1 % ročne. „Ak budú čakať na riadny termín ukončenia fixácie napríklad do jesene, s veľkou pravdepodobnosťou budú mať vyššiu mesačnú splátku, ako keby si úver refinancovali už teraz,“ dodáva.

Výhodnosť tohto kroku je pritom závislá od toho, v akom čase má dôjsť k refixácii a zároveň od predikcie, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby nasledujúce mesiace. Napríklad pri 100-tisícovej hypotéke, ktorá bola poskytnutá na 30 rokov s priemernou úrokovou sadzbou 1 % ročne je mesačná splátka okolo 320 eur. Pri aktuálnej úrokovej sadzbe 3,95 % ročne by sa mesačná splátka zvýšila približne o 140 eur na 460 eur. Pokiaľ by úrokové sadzby počas najbližších šiestich mesiacov narástli na predikovanú úroveň NBS, t.j. približne na 4,50 % ročne, zvýši sa mesačná splátka pri rovnakej výške úveru až na takmer 488 eur. Klient by tak skorším refinancovaním ušetril mesačne na splátke sumu vo výške 28 eur, čo je za trojročné obdobie fixácie úspora až vo výške 1008 eur.

Výhodné len s úhradou poplatku

Klient dostáva možnosť svoj úver splatiť alebo preniesť do inej banky bez poplatku až v čase refixácie, a to len ak svojej banke túto skutočnosť oznámi minimálne mesiac dopredu. Ak chce však refinancovať úver skôr, banky účtujú poplatok až do 1 % z výšky nesplatenej istiny. „Odporúčame zistiť si vopred presné podmienky pri predčasnom splatení hypotéky, či nová banka, pre ktorú sa klient rozhodne, tento poplatok zaňho uhradí. Nie všetky banky túto výhodu ponúkajú a v prípade, že je nutné zaplatiť poplatok za predčasné splatenie, skorší refinanc sa už nemusí oplatiť,“ upozorňuje Barbarič.

Podmienky refinancovania úveru sa v jednotlivých bankách aj v podstatných veciach môžu líšiť. Preto 365.bank odporúča, aby klient pri úvahe o refinancovaní hypotéky preskúmal podmienky vo viacerých bankových inštitúciách. S týmto krokom totiž môžu byť spojené viaceré poplatky. Treba rátať s nutnosťou získať nový znalecký posudok na nehnuteľnosť, ale aj s poplatkom na katastrálnom úrade. Ďalšie náklady môžu zahŕňať poplatok za bežný účet, poistenie úveru a pod.