Polovici matiek zamestnávatelia nevychádzajú v ústrety. Dve pätiny priznávajú nižší príjem po návrate z materskej

Polovici matiek zamestnávatelia nevychádzajú v ústrety. Dve pätiny priznávajú nižší príjem po návrate z materskej Ilustr. foto: 365bank

Viac ako polovici žien – matiek zamestnávateľ po návrate z rodičovskej dovolenky nevychádzal v ústrety v súvislosti so starostlivosťou o dieťa. Prácu z domu má v prípade potreby dovolenú len 5 % slovenských matiek, možnosť flexibilného pracovného času dostalo necelých 12 % z oslovených žien. Po nástupe do práce priznávajú dve pätiny žien nižšie zárobky a aj horšiu finančnú situáciu spojenú s predchádzajúcou absenciou finančnej rezervy. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu*, ktorý pri príležitosti Dňa matiek uskutočnila agentúra 2muse pre 365.bank.

Znevýhodnenie na pracoviskách

„Viac ako polovica žien sa v prieskume vyjadrila, že im zamestnávateľ nijako nevyšiel v ústrety po tom, čo sa stali matkami a takmer štvrtina sa po rodičovskej dovolenke nemohla vrátiť na pôvodné pracovné miesto. Dve patiny mamičiek priznávajú nižší príjem po príchode z rodičovskej dovolenky, čo môže niektoré z nich priviesť k finančným komplikáciám alebo stresu,“ hovorí Linda Valko Gáliková, Head of PR v 365.bank.

Podľa jej slov by mal byť flexibilný pracovný čas, či práca z domu, pokiaľ to povaha profesie umožňuje, resp. čiastočný pracovný úväzok súčasťou ich adaptačného procesu. Na potrebu kratších pracovných úväzkov pre rodičov prichádzajúcich z rodičovskej dovolenky poukazuje podľa prieskumu banky** až 78 % dospelej populácie. Ak sa matky nestretnú s pochopením u pôvodného zamestnávateľa, resp. dostanú iné pracovné zaradenie alebo ich vôbec neprijme späť, často si hľadajú nové pracovné miesto. Takmer dve pätiny matiek pritom muselo akceptovať nižšiu pracovnú pozíciu.

Až 40 % z oslovených žien v prieskume tvrdí aj to, že sa aj pri pracovných pohovoroch stretli s diskrimináciou práve z dôvodu, že sú matkami. Pritom až 43 % žien je presvedčených, že po návrate z materskej alebo rodičovskej dovolenky dokázali v práci podávať ešte lepšie výkony ako predtým a sú celkovo efektívnejšie.

Chýbajúca systémová podpora

Napriek tomu, že 63 % slovenskej populácie je presvedčenej, že poslaním ženy je mať dieťa, respondentky sa zhodujú, že nie všetci zamestnávatelia a ani štát stále neurobili dosť pre to, aby mali čo najlepšie podmienky na skĺbenie práce a starostlivosti o deti. Viac ako dve tretiny slovenských žien si myslí, že štát by mal vytvárať priaznivejšie podmienky pre matky s deťmi a 26 % označilo súčasné opatrenia vyslovene za nedostatočné.

Popri nevyhovujúcich podmienkach sa matky stretávajú s problémom umiestniť dieťa do jaslí alebo materskej škôlky, čo potvrdzujú aj čísla Eurostatu, ktorý skúmal, aký druh starostlivosti o deti do 3 rokov prevažuje v krajinách Európskej únie. Slovensko sa nachádza na chvoste rebríčka v počte detí navštevujúcich jasle aspoň hodinu týždenne.

Potreba finančnej rezervy

Kvôli náročnosti pri hľadaní práce, nižšiemu príjmu, častejším výpadkom z pracovného procesu alebo drahým súkromným jasliam a škôlkam sa rodičia môžu ocitnúť v náročnej finančnej situácii. Aj preto sú práve financie pre časť z nich jedným z kritérií, ktoré zohľadňujú pri plánovaní rodičovstva.

Finančnú situáciu považuje za dôležitú až 44,4 % slovenských žien. Na druhej strane takmer navlas rovnaký počet žien (44,7 %) zase označilo peniaze za nepodstatné pri rozhodovaní stať sa matkou.
„Je dobré, ak majú ženy – budúce matky pred odchodom na materskú a neskôr rodičovskú dovolenku vytvorenú finančnú rezervu. Nielen samotný príchod dieťaťa na svet je finančne náročný, ale aj neskôr je spojený s ďalšími výdavkami. Zároveň je len ťažko odhadnuteľné, ako sa bude jej situácia vyvíjať po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky. Preto odporúčame odkladať si aj na tento účel, podľa možností príjmu, pravidelne každý mesiac,“ uzatvára Valko Gáliková.
Podľa prieskumu 365.bank4 pritom malo pred nástupom na materskú dovolenku vytvorenú vlastnú finančnú rezervu len 34 % žien. Takmer 6 z 10 žien pritom súhlasí s tým, že v dôsledku chýbajúcich úspor pociťovali finančné komplikácie.

* 1,3 Prieskum o postavení žien - matiek pre 365.bank uskutočnila agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke viac ako 1 100 respondentov v mesiaci apríl 2023.
** 2,4Prieskum o mužsko – ženských stereotypoch zrealizovala pre 365.bank agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 605 responentov v mesiaci jún 2022.