Úroky na hypotékach rastú a stále nedosiahli strop. Toto sú spôsoby, ako si znížiť mesačnú splátku

Úroky na hypotékach rastú a stále nedosiahli strop. Toto sú spôsoby, ako si znížiť mesačnú splátku Ilustr. foto: 365bank

Hypotékou sa podľa prieskumu1 365.bank zaoberá takmer polovica populácie. Kvôli narastajúcim úrokom však musia mnohí dôkladne zvažovať, či vysoké mesačné splátky reálne aj utiahnu. Rastúce sadzby sa týkajú nových, ako aj už existujúcich úverov na bývanie. Na trhu je pritom dostupných viacero spôsobov, vďaka ktorým si možno úrok a tým aj mesačnú splátku o čosi znížiť - od predĺženia doby splácania hypotéky, cez mimoriadnu splátku, požiadanie o novú hypotéku digitálne, doložením ekologického certifikátu až po hypotéku s protivkladom.

Doba lacných hypoték je za nami

Hypotékou sa v súčasnosti zaoberá každý druhý Slovák. V prípade nových úverov na bývanie ide najčastejšie o ľudí vo veku 18-29 rokov, ktorí ukončili štúdium alebo doštudovali a chcú sa osamostatniť. Vyplýva to z prieskumu* agentúry 2muse realizovanom pre 365.bank. Téma hypoték však rezonuje aj u starších ľudí, ktorí si už byt či dom kúpili a končí sa im fixácia úrokovej sadzby.

„Na refix tento a budúci rok čaká zhruba 30 % hypoték a ďalších 20 % klientov si ju bude refixovať v roku 2025. Úrokové sadzby však za posledné dva roky výrazne vzrástli a o rok by sa mohli podľa predikcií NBS pohybovať až na úrovni 5 %. V praxi to znamená, že mesačná splátka môže narásť, v závislosti od výšky hypotéky, rádovo aj o stovky eur. A tak je na mieste zaoberať sa otázkou, či a akým spôsobom si možno znížiť novú splátku a platiť menej,“ hovorí Tomáš Barbarič, šéf produktov v 365.bank.

Predĺženie doby splatnosti aktuálnej hypotéky

Najjednoduchším spôsobom, ako si znížiť mesačnú splátku je predĺženie doby splatnosti. Hornou hranicou, na ktorú si berú bankoví klienti úver na bývanie je spravidla obdobie 30 rokov. Pri modelovom príklade hypotéky vo výške 100 tis. eur, ktorú si človek vzal pred troma rokmi s mesačnou splátkou 326 eur by podľa aktuálnych úrokových sadzieb platil mesačne 463 eur. Predĺžením doby splácania o rovnaké obdobie, tj. o tri roky by ušetril na splátke 26 eur, čo je pri trojročnej dobe fixácie úspora až vo výške 936 eur.
Podľa Barbariča však treba mať na zreteli skutočnosť, že týmto krokom sa klientovi zvýši celková suma preplatenia hypotéky a rovnako aj to, že v tomto prípade začne opätovne splácať z väčšej časti úrok a z menšej časti istinu tak, ako keby začal splácať úplne nový úver od začiatku. Tento pomer sa totiž vždy vyrovnáva resp. preklápa v prospech splácania istiny až v čase.

Mimoriadna splátka hypotéky

Ďalšou možnosťou, ako si znížiť výšku novej úrokovej sadzby je zrealizovanie mimoriadnej splátky, na ktorú má klient nárok pred dobou refixácie. V prípade, že má k dispozícii nejaké úspory, je možné ich využiť práve za účelom zníženia istiny úveru na bývanie, čo sa pozitívne premietne aj do nižšej mesačnej splátky. Podľa Barbariča je potrebné, aby klienti nezabudli tento krok nahlásiť banke vopred.
Pokiaľ by klient disponoval úsporami vo výške napríklad 10 tis. eur, ktoré použije ako mimoriadnu splátku, v modelovom prípade 100 tisícovej hypotéky, ktorú spláca tri roky by to predstavovalo zníženie mesačnej splátky o 51 eur a celkovú úsporu počas 3-ročného obdobia fixácie úsporu na úrovni 1836 eur.

Online žiadosť o hypotéku

Znížiť si úrok, a tým aj mesačnú splátku na novom úvere na bývanie možno aj prostredníctvom vyplnenia žiadosti o hypotéku online resp. prostredníctvom bankovej aplikácie. K digitálnym riešeniam sa v tomto smere podľa prieskumu 365.bank prikláňa štvrtina populácie.
„Vďaka digitálnej žiadosti o hypotéku sa úvodná časť celého procesu zrýchli, zjednoduší, je menej nákladná a žiadateľ príde na pobočku doriešiť len záležitosti, pri ktorých je z hľadiska legislatívy nevyhnutná jeho osobná účasť. Okrem toho možno nižší úrok získať aj aktívnym využívaním účtu v banke, z ktorého sa bude splácať hypotéka,“ objasňuje T. Barbarič.

Energeticky úsporné bývanie

Získať nižšiu úrokovú sadzbu na hypotéke je možné aj v prípade, že nehnuteľnosť patrí medzi energeticky úsporné budovy. V tomto prípade stačí k žiadosti doložiť energetický certifikát a klient dostáva dodatočnú zľavu z úrokovej sadzby.
V prieskume 365.bank pritom uviedla takmer polovica populácie, a až 67 % mladých ľudí vo veku od 18 do 29 rokov, že sa snažia žiť ekologicky. To znamená, že nemalá časť ľudí si práve týmto spôsobom môže prilepšiť v podobe zľavy z úrokovej sadzby, vďaka čomu ušetrí aj na mesačnej splátke.

Hypotéka s protivkladom

Ďalším zo spôsobov, ako za hypotéku platiť mesačne menej je situácia, kedy má klient vo svojom najbližšom okolí ľudí resp. rodinu, ktorí sú ochotní mu v tomto smere dopomôcť. Riešením môže byť hypotéka s protivkladom v podobe termínovaného vkladu resp. vkladov od viacerých rôznych majiteľov, ktorí prenesú do banky svoje aktuálne úspory. Vďaka tomu získa žiadateľ o hypotéku zľavu z úrokovej sadzby.

Výška zľavy je závislá od výšky úspor, pričom platí, že čím vyššie úspory klient do banky prinesie, tým vyššiu zľavu, a to až do výšky 2 % , môže získať. Podľa prieskumu 365.bank sa pritom približne tretina populácie spolieha na pomoc rodičov. Nie každý si ju však vie dovoliť napriamo, t.j. znížením výšky istiny, a tak môže byť hypotéka s protivkladom alternatívou. Takéto riešenie pripadá do úvahy nielen pri čerpaní nového úveru na bývanie, ale aj refinancovaní už existujúceho.

*Prieskum pre 365.bank realizovala v apríli 2023 agentúra 2muse na reprezentatívnej vzorke 1005 respondentov