Novú marketingovú a komunikačnú divíziu ESETu povedie Mária Trnková

Novú marketingovú a komunikačnú divíziu ESETu povedie Mária Trnková Foto: Eset

Spoločnosť ESET vytvorila novú Divíziu marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu, ktorú od 1. júna 2023 vedie Mária Trnková. Predtým pôsobila v spoločnosti ESET ako viceprezidentka pre segment domácností a IoT.

Mária Trnková začala svoju kariéru v spoločnosti ESET na jeseň 2016. V rámci svojej prvej pozície ako manažérka marketingu pre región EMEA úzko spolupracovala s regionálnymi tímami na tvorbe marketingových stratégií. "Počas svojho šesťročného pôsobenia preukázala výnimočné líderské schopnosti, postupne preberala viac zodpovedností a dosahovala pôsobivé výsledky. Keď v októbri 2019 nastúpila na pozíciu segmentovej viceprezidentky, posunula sa do úlohy s presahom na celú organizáciu. Úzko spolupracovala aj s vedením spoločnosti, aby zabezpečila definovanie stratégie segmentov domácností a IoT a jej efektívnu implementáciu," píše spoločnosť v tlačovej správe.

Mária Trnková bude riaditeľkou novovytvorenej Divízie marketingu, komunikácie a digitálneho obchodu. "Táto strategická divízia posilní marketingovú podporu spoločnosti ESET vo všetkých segmentoch, posilní pozíciu značky a podporí inovácie prostredníctvom užšej spolupráce s tímami pre technológie a spoločenskú zodpovednosť (ESG)," píše spoločnosť.

"Je mi cťou, že môžem prevziať úlohu marketingovej riaditeľky spoločnosti ESET. Počas môjho pôsobenia v spoločnosti som na vlastné oči videla, že dosahovanie úspechu je výsledkom tvrdej práce a odhodlania. Som vďačná, že môžem pracovať v inkluzívnom prostredí, kde majú priestor rôzne pohľady, ktoré podnecujú inovácie a podporujú rast spoločnosti ESET v dynamickom prostredí kybernetickej bezpečnosti. Spoločne budeme naďalej posúvať hranice a poskytovať výnimočné riešenia našim cenným zákazníkom," povedala Trnková.

Obsadenie Márie Trnkovej na pozíciu CMO predstavuje pre spoločnosť ESET významný krok vpred a zároveň odzrkadľuje náš záväzok podporovať rovnaké príležitosti a inklúziu vo vedení našej spoločnosti. Vďaka svojim výnimočným schopnostiam a odhodlaniu presadzovať inovácie sa na túto pozíciu dokonale hodí. Želám jej veľa úspechov," povedal generálny riaditeľ spoločnosti ESET Richard Marko.