Zomrel marketingový expert a profesor Pavel Horňák

Zomrel marketingový expert a profesor Pavel Horňák Foto: KAMAKO

Dnes zomrel profesor a vedúci Katedry marketingovej komunikácie Univerzity Komenského v Bratislave Pavel Horňák.

„Dnes nás opustil náš zakladateľ, náš kovboj slovenskej reklamy, náš motor, náš milovaný prof. HORŇÁK. Pozdravujeme ho hore a vieme, že na nás bude dávať pozor z reklamného neba. Už teraz chýbate pán profesor,“ oznámila Katedra masmediálnej komunikácie UK na facebooku. Informáciu o úmrtí oznámila oficiálne aj univerzita. "Dnes opustil tento pozemský život kamarát a kolega Pavel Horňák po krátkej, ale ťažkej chorobe. Navždy zostaneš v našich srdciach. R.I.P." napísala Viera Feriancová, ktorá pôsobí na univerzite.

Pavel Horňák venoval marketingovej komunikácii, histórii, etike a tvorbe reklamy. Pôsobil na viacerých univerzitách na Slovensku aj v ČR, ale aj písal knihy.

Pavel Horňák (1953) bol aj vysokoškolský pedagóg Ústavu marketingových komunikácií Fakulty multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne. Bol spoluzakladateľom Českej spoločnosti pre propagáciu a PR (MOSPRA), Rady pre reklamu SR a dlhodobým členom jej arbitrážnej komisie, zakladateľom prvého vysokoškolského štúdia marketingovej komunikácie (MK) na Slovensku (Bratislava 1990) aj štúdia MK na Akadémii médií (Bratislava 2011), prezidentom Slovenskej spoločnosti pre propagáciu (SOSPRA) a je autorom prvého kódexu reklamnej etiky (Brno 1992), množstva vedeckých štúdií a publikácií o reklame, napr. Abeceda reklamy (1997), Reklama - propagácia - public relations v médiach (1997), Reklama 2000 ( 1999), Etika reklamy (2000), Nová abeceda reklamy 2003), Reklama - teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie (2010). Bol členom odborných porôt na reklamných festivaloch doma aj v zahraničí. Je aoturum viacerých odborných kníh ale aj oddychových žánrov - Lexikón nadprirodzených bytostí, Od cigary k whisky.

Profesúru získal v roku 2009.