Slovenská Telefónica sa onedlho premenuje

Slovenská Telefónica sa onedlho premenuje

V súvislosti so zmenou väčšinového vlastníka bola schválená zmena obchodného mena spoločnosti.


K zmene názvu z Telefónica Slovakia na O2 Slovakia dôjde 4. júna. „Spoločnosť bude aj naďalej vystupovať pod obchodnou značkou O2, na zákazníkov táto zmena teda nemá žiaden vplyv," píše spoločnosť v tlačovej správe.

Operátor spustil svoju komerčnú prevádzku v roku 2007. Od januára 2014 je O2 súčasťou investičnej skupiny PPF.

Podľa údajov spoločnosti O2 má na Slovensku 1,6 milióna zákazníkov pri viac ako 24% trhovom podiele.

Pôsobnosť PPF siaha od strednej a východnej Európy cez Rusko až do Ázie. Skupina vlastní aktíva vo výške 22,113 miliardy EUR (k 30. 6. 2013).