Niektoré výrobky získajú chránené zemepisné označenie, napríklad Piešťanské bahno

Niektoré výrobky získajú chránené zemepisné označenie, napríklad Piešťanské bahno Foto: hotelmaj.sk

Modranská majolika, levický zlatý ónyx alebo piešťanské bahno by sa mohli stať výrobkami s chráneným zemepisným označením.


Vyplýva to z tohtotýždňového hlasovania poslancov Výboru pre právne veci Európskeho parlamentu (JURI). Tí požadujú, aby sa chránené zemepisné označenie nevzťahovalo len na poľnohospodárske produkty ako doteraz, ale bolo rozšírené aj na ďalšie výrobky.

"Je to prvý krok k ochrane európskeho know-how. Teraz by sa mala veci ujať Európska komisia a dúfam, že sa čoskoro dočkáme návrhu príslušnej legislatívy," povedala spravodajkyňa Virginie Rozière (S&D, Francúzsko) po hlasovaní o uznesení vo výbore.

V EÚ je registrovaných viac ako 3000 označení zemepisného pôvodu pre víno, alkohol alebo potraviny. Výrobcom tieto označenia umožňujú odlíšiť ich produkty od ostatných a poskytnúť pre zákazníkov záruky pôvodu a kvality. Výbor pre právne veci odhlasoval, aby sa táto ochrana rozšírila i na nepoľnohospodárske produkty, napríklad napríklad nože z Laguiole, čipku z Calais, český krištáľ, škótsky tartan, kararský mramor alebo meissenský porcelán.

"Je to najmä preto, lebo tieto výrobky sú veľmi známe a mnohí výrobcovia používajú ich názvy, pričom tu neexistuje záruka, že tieto produkty spĺňajú požiadavky pôvodu a kvality. Takáto situácia môže zmiasť spotrebiteľa a poškodiť dobrú povesť pravých produktov. Ich ochrana je v súčasnej dobe nedostatočná, keďže špecifická národná legislatíva existuje len v 15 členských štátoch EÚ," hovorí Virginie Rozière.
Podľa poslancov by naopak ochrana zemepisného označenia priniesla daným regiónom nový ekonomický potenciál a benefity napríklad pre malé a stredné podniky. Takisto by pomohla spotrebiteľom vystopovať skutočný pôvod výrobku.

Európska komisia už identifikovala viac ako 800 produktov, ktorým by nový zoznam mohol priniesť určité výhody.

Na Slovensku by sa ochrana mohla týkať aj týchto produktov:
Levicky zlaty ónyx
Modranská majolika
Piešťanské bahno
Slovensky Magnezit
Soľnobanská čipka