STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine

STENGL IT Akademie zdokonalí zadarmo IT špecialistov v nemčine Foto: stengl

IT firma stengl, a. s., v spolupráci s Goetheho inštitútom pripravila historicky prvý kurz nemčiny pre IT špecialistov STENGL IT Akademie. stengl ním otvára diskusiu o možnostiach rozsiahlejšej výučby nemeckého jazyka na vysokých školách technického zamerania.

 

 

CSR projektu STENGL IT Akademie – www.stenglakademie.sk, predchádzal prieskum v rámci hodinovej výučby anglického a nemeckého jazyka. Len jedna z deviatich opýtaných fakúlt technického zamerania v SR umožňuje vybrať si nemecký jazyk ako povinne voliteľný. V školskom roku 2015/2016 bolo napríklad na Fakulte hospodárskej informatiky EUBA 257 vyučovacích hodín angličtiny a 31 hodín nemčiny, čo je nepomer 8:1.

Spoločnosť stengl sa rozhodla poukázať na nevyužitý potenciál na trhu aj prostredníctvom kurzu nemeckého jazyka, jediného svojho druhu. Ten získa 15 účastníkov prvého trimestra zadarmo ako výhru v súťaži, podmienkou je prejsť viackolovým testovaním znalostí.

Andrej Petrovaj, výkonný riaditeľ spoločnosti stengl, a. s., o zámere hovorí: „STENGL sa živí informatikou viac než 17 rokov. Na trhu sme sa presadili aj tým, že sme skombinovali technologickú znalosť so znalosťou nemčiny. Sme presvedčený, že nielen pre nás a pre našu firmu, ale pre celý slovenský IKT trh by bolo obrovskou devízou, keby naši IT-čkári mali vyššiu znalosť nemeckého jazyka. Žijeme v stredoeurópskom priestore, nemecký trh je obrovský, nemecké firmy prichádzajú k nám."

Nemecké firmy, pôsobiace v oblasti informačných a komunikačných technológií, pociťujú výrazný nedostatok pracovných síl. Ide až o 60 % opýtaných spoločností; 82 % firiem outsorcuje časť svojho IT, čo vytvára priestor pre nemecké investície. „Angličtina IKT špecialistovi u nás nezabezpečuje okamžité uplatnenie. Je potrebná znalosť nemeckého jazyka na úrovni B1 a vyššie. Bežná komunikácia, projektová reč a základy IT," dodáva A. Petrovaj.


stengl oslovil k spolupráci Goethe-Institut Bratislava, Linda Fintorová, manažérka komunikácie zdôrazňuje: „Ide o unikátny kurz na Slovensku. Vytvorili sme úplne novú osnovu a pripravili výučbové materiály. Bola to pre nás výzva a sme radi, že sa spoločnosť stengl pre takýto krok rozhodla."

Záujemcovia o účasť v pilotnom kurze nemčiny pre IT špecialistov majú čas do 22. 9. 2016. Na stránke www.stenglakademie.sk prejdú jednoduchým testom, následný test dostanú od jazykovej školy. Pokračuje žrebovanie a ústne pohovory. Výučba na úrovni B1 začína 4. 10. 2016 v priestoroch Goetheho inštitútu v Bratislave.

Spoločnosť stengl, a. s., sa pre túto formu odbornej podpory rozhodla v rámci spoločenskej zodpovednosti. Záštitu nad STENGL IT Akademie prijala ambasádorka Adela Banášová. „V našej domácnosti bola nemčina druhá reč. Vďaka nemčine sa mi otvorili životné obzory a myslím, že sa mi posunula aj kariéra. Takže aj vďaka nemčine som tam, kde som," je presvedčená populárna moderátorka.

Otvorenie celospoločenskej debaty o posilnení výučby nemeckého jazyka víta aj učiteľská obec, Radoslav Štefančík, dekan Fakulty aplikovaných jazykov EUBA: „Mladí ľudia si často neuvedomujú dôležitosť a prínos jazykových znalostí pre ich budúci profesionálny aj kvalitný život. Preto je namieste, až povinnosťou, usmerňovať ich."