Potravinová pomoc a základná asistencia pre ľudí v núdzi Ilustr. foto: Omediach.com

Potravinová pomoc a základná asistencia pre ľudí v núdzi

19.04.2020 10:05 | Obchod | mk

Európsky parlament svojim rozhodnutím zaistil, že Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) môže poskytovať pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

 

Koronavírus ohrozuje vo veľkej miere ľudí bez domova a chudobných. Preto je pre poslancov EP kľúčové, aby sa potravinová pomoc a ďalšie operácie financované Fondom európskej pomoci pre najodkázanejších (FEAD) dostali k tým, ktorí to najviac potrebujú. Je potrebné urýchlene prijať špecifické opatrenia, aby sa pred vírusom ochránili zraniteľné skupiny a aby sme zaistili, že sa k nim naďalej dostane potravinová pomoc a základná materiálna pomoc a zároveň budú rešpektované princípy osobnej ochrany a obmedzenia vzájomného kontaktu.

Pod tlakom tejto urgentnej situácie rýchlo zareagoval Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a požiadal o prijatie špeciálnych opatrení, aby mohla pokračovať činnosť tohto fondu, ktorý poskytuje potravinovú a materiálnu pomoc 13 miliónom ľudí v EÚ ročne.

Európsky parlament odobril zmeny, ktoré navrhla Európska komisia. Tieto zmeny umožnia počas koronakrízy financovať poskytnutie ochranných pomôcok , dočasné 100% spolufinancovanie z európskeho rozpočtu pre účtovný rok 2020-2021 , zjednodušené vykazovanie a audit.

Na základe iniciatívy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, poslanci tiež prijali nové opatrenie, ktoré umožní potravinovú a materiálnu pomoc poskytovať prostredníctvom poukážok v akejkoľvek forme (nielen elektronickej) tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na pomoci najzraniteľnejším a vylúčeným komunitám, najmä ľuďom bez domova.

"Naša práca sa zamerala na urgentnú potrebu ochrániť ľudí bez domova a zraniteľné skupiny obyvateľstva, pre ktorých je prístup k potravinovej a ďalšej pomoci počas koronakrízy ešte dôležitejší. .S podporou všetkých politických skupín náš výbor navrhol dve vylepšenia k návrhu Európskej komisie a to papierové poukážky, ktoré doplnia elektronické, aby bola pomoc z FEAD čo najinkluzívnejšia a dostala sa ku všetkým bez obmedzení. Opatrenia, ktoré sme dnes schválili budú znamenať skutočnú zmenu v teréne pre tisíce ľudí v EÚ, ktorí žijú v prekérnych podmienkach a čelia extrémnej chudobe. Chcela by som zablahoželať politickým skupinám, Rade aj Komisii za výbornú spoluprácu na týchto opatreniach pod veľkým časovým tlakom,” povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.Najčítanejšie