Potravinová pomoc a základná asistencia pre ľudí v núdzi

Potravinová pomoc a základná asistencia pre ľudí v núdzi Ilustr. foto: Omediach.com

Európsky parlament svojim rozhodnutím zaistil, že Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) môže poskytovať pomoc tam, kde je to najviac potrebné.

 

Koronavírus ohrozuje vo veľkej miere ľudí bez domova a chudobných. Preto je pre poslancov EP kľúčové, aby sa potravinová pomoc a ďalšie operácie financované Fondom európskej pomoci pre najodkázanejších (FEAD) dostali k tým, ktorí to najviac potrebujú. Je potrebné urýchlene prijať špecifické opatrenia, aby sa pred vírusom ochránili zraniteľné skupiny a aby sme zaistili, že sa k nim naďalej dostane potravinová pomoc a základná materiálna pomoc a zároveň budú rešpektované princípy osobnej ochrany a obmedzenia vzájomného kontaktu.

Pod tlakom tejto urgentnej situácie rýchlo zareagoval Výbor EP pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) a požiadal o prijatie špeciálnych opatrení, aby mohla pokračovať činnosť tohto fondu, ktorý poskytuje potravinovú a materiálnu pomoc 13 miliónom ľudí v EÚ ročne.

Európsky parlament odobril zmeny, ktoré navrhla Európska komisia. Tieto zmeny umožnia počas koronakrízy financovať poskytnutie ochranných pomôcok , dočasné 100% spolufinancovanie z európskeho rozpočtu pre účtovný rok 2020-2021 , zjednodušené vykazovanie a audit.

Na základe iniciatívy Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, poslanci tiež prijali nové opatrenie, ktoré umožní potravinovú a materiálnu pomoc poskytovať prostredníctvom poukážok v akejkoľvek forme (nielen elektronickej) tak, aby bola zaistená bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú na pomoci najzraniteľnejším a vylúčeným komunitám, najmä ľuďom bez domova.

"Naša práca sa zamerala na urgentnú potrebu ochrániť ľudí bez domova a zraniteľné skupiny obyvateľstva, pre ktorých je prístup k potravinovej a ďalšej pomoci počas koronakrízy ešte dôležitejší. .S podporou všetkých politických skupín náš výbor navrhol dve vylepšenia k návrhu Európskej komisie a to papierové poukážky, ktoré doplnia elektronické, aby bola pomoc z FEAD čo najinkluzívnejšia a dostala sa ku všetkým bez obmedzení. Opatrenia, ktoré sme dnes schválili budú znamenať skutočnú zmenu v teréne pre tisíce ľudí v EÚ, ktorí žijú v prekérnych podmienkach a čelia extrémnej chudobe. Chcela by som zablahoželať politickým skupinám, Rade aj Komisii za výbornú spoluprácu na týchto opatreniach pod veľkým časovým tlakom,” povedala Lucia Ďuriš Nicholsonová, predsedníčka Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci.

Najnovšie