Maloobchodníci sa cítia diskriminovaní, žiadajú zmenu opatrení

Maloobchodníci sa cítia diskriminovaní, žiadajú zmenu opatrení Ilustr. foto Omediach.com

Ústredný krízový štáb a hlavný hygienik by mali čiastočne upraviť opatrenia týkajúce sa uvoľňovania prevádzok tak, aby nepôsobili diskriminačne, píšu v žiadosti hlavnému hygienikovi predstavitelia Iniciatívy slovenských maloobchodníkov.

Upozorňujú na diskriminačné opattenie, ktoré umožňuje otvoriť prevádzky s rozlohou do 300 m2. Pričom neumožňuje otvorenie prevádzky, ktorej rozloha bude provizórne (napríklad dočasnými priečkami) zmenšená tak, aby rozloha predajnej plochy prístupnej zákazníkom nepresahovala 300 m2.

Vzhľadom na to, že mnohé predajne majú rozlohu presahujúcu 300 m2, opatrenie neumožňuje ani po zmenšení predajnej plochy týchto prevádzok ich otvorenie pre zákazníkov, ale umožňuje predávať Vybraný tovar jednak ako doplnkový tovar potravinárskym reťazcom a jednak predajcom Vybraného tovaru, ktorých prevádzky majú rozlohu do 300 m2.

Ak by sa otvorili aj dosiaľ uzavreté prevádzky predajní Vybraného tovaru (samozrejme s predajnou plochou zmenšenou na povolený limit a za dodržania hygienických opatrení uvedených v písmene F) Opatrenia), zákazníci koncentrujúci sa v dosiaľ otvorených prevádzkach by sa rozptýlili do väčšieho počtu prevádzok, čo znamená, že by sa zmenšili rady pred predajňami potravín a pred ich pokladňami a poklesla by aj koncentrácia ľudí v predajniach potravín, čiže by to o.i. výrazne prispelo k zlepšeniu epidemiologickej situácie, upozorňuje vo vyhlásení Iniciatíva.

„Sme presvedčení, že Vybraný tovar je na uspokojenie základných životných potrieb rovnako potrebný, ako iné tovary, ktorých predaj v kamenných obchodoch nie je Opatrením obmedzený (napr. kvety, bicykle, automobily, podlahové krytiny, farby, laky, metrový textil). Plne si uvedomujeme, že ochrana zdravia a životov je prvoradá a sami sa o túto ochranu v najvyššej možnej miere usilujeme, nemožno však ignorovať ani ekonomické a iné dopady aktuálnej situácie. Zatvorenie našich prevádzok má vážne negatívne dôsledky na ekonomickú situáciu našich zamestnancov i nás ako podnikateľských subjektov ako takých,“ píšue vo vyhlásení zástupcovia maloobochodníkov.

„Nerozumieme, prečo prevádzka s pôvodnou rozlohou 300 m2 môže byť otvorená, avšak pôvodne väčšia prevádzka s rovnakým sortimentom zmenšená na rovnakých 300 m2 otvorená byť nemôže. Takisto nerozumieme, prečo zákazník môže nakupovať Vybraný tovar v predajni potravín, pred ktorou alebo v ktorej častokrát čaká dlhé minúty v rade bez dodržania potrebného odstupu, ale nemôže nakupovať v špecializovaných predajniach Vybraného tovaru, kde sú lepšie možnosti na dodržanie hygienických opatrení. Nie je nám tiež jasné, prečo je možný predaj napr. kvetov, bicyklov alebo automobilov, a to dokonca v prevádzkach s plochou väčšou ako 300 m2, pretože aj na základe tohto zjavne nie je problém zabezpečiť rovnako prísne hygienické opatrenia ako v malých prevádzkach.“ Pravidlá zavedené opatrením vnímajú ako nedostatočne odôvodené a diskriminačné, čo môže mať závažné právne následky. Preto žiadajú bezodkladnú úpravu opatrenia, alebo o zverejnenie jeho oficiálneho výkladu, prípadne oficiálneho usmernenia k nemu tak, aby medzi výnimky, na ktoré sa uzavretie prevádzok nevzťahuje, patrili aj také maloobchodné prevádzky, ktorých predajná plocha prístupná pre zákazníkov až po provizórnej úprave prevádzky vykonanej na tento účel nepresiahne 300 m2.

Najnovšie