BILLA si plní záväzok voči životnému prostrediu, je čoraz viac ekologická

BILLA si plní záväzok voči životnému prostrediu, je čoraz viac ekologická Ilustr. foto Billa

Ochrana životného prostredia je pre spoločnosť BILLA veľmi dôležitá. Vo svojich predajniach zavádza najmodernejšie technológie a postupy, ktorými znižuje emisie skleníkových plynov a šetrí elektrickú energiu. K zodpovednosti k prírode pritom vedie aj svojich zákazníkov. Okrem toho sa BILLA aktívne postavila proti výstavbe asfaltárne na východnom Slovensku, ktorá sa má nachádzať v blízkosti jej skladu s potravinami.

Spoločnosť BILLA si uvedomuje závažnosť a dôležitosť, s akou je potrebné pristupovať k ochrane životného prostredia. Vo svojom podnikaní preto využíva mnohé prostriedky, ktoré sú ohľaduplné k prírode. Jedným z najväčších ekologických problémov súčasnosti je veľká koncentrácia oxidu uhličitého v ovzduší. BILLA sa preto dlhodobo snaží o znižovanie jeho emisií. Oxid uhličitý vzniká pri prevoze výrobkov, ale aj počas bežného chodu predajní. „Naše emisie oxidu uhličitého klesli v období medzi rokmi 2012 až 2019 takmer o polovicu, čo sa nám podarilo viacerými zavedenými opatreniami. V nových a zrekonštruovaných predajniach chladíme potraviny len ekologicky. Vďaka vitrínam, ktoré majú uzatvárateľné dvere a na svoj chod používajú len chladivá šetrné k prírode, sa do vzduchu dostane o tretinu menej oxidu uhličitého,“ povedal Dariusz Bator, generálny riaditeľ BILLA. Spoločnosť postupne redukuje aj kotolne na fosílne palivá a na vykurovanie svojich prevádzok využíva odpadové teplo z chladenia potravín.

BILLA okrem toho uhlíkovú stopu znižuje aj podporou elektromobility a výstavbou nabíjacích staníc pre zákazníkov. „Naši zákazníci si elektrické autá môžu zdarma nabiť pri deviatich predajniach, v minulom roku tak urobili až 2200-krát. Tankujú u nás doslova zelenú energiu, pretože máme certifikát o záruke pôvodu spotrebovanej elektriny z obnoviteľných zdrojov,“ vysvetlil D. Bator.

Šetrenie elektriny

Spoločnosť BILLA ekologickú zodpovednosť zhmotňuje aj v objeme elektrickej energie, ktorú denne využíva vo svojich prevádzkach. „Počas rokov 2012 až 2019 sme znížili spotrebu elektriny na meter štvorcový predajnej plochy o viac ako 20 %. Od roku 2016 totiž neónové trubice a halogénové žiarovky vymieňame za najmodernejšiu LED technológiu, ktorú už používa 96 našich predajní. Naším cieľom je, aby sa do roku 2025 LED osvetlenie nachádzalo v každej prevádzke,“ uviedol generálny riaditeľ. Spoločnosť tiež vymieňa staré svetlá na parkoviskách pri predajniach, čím znižuje svetelný smog v okolí. Aj tieto kroky prispeli k dosiahnutiu energetického cieľa tri roky pred stanoveným termínom.

Najnovšie