Ďalší ekologický krok BILLA: zákazníkom ponúka produkty vyrobené s ohľadom na lesy a oceány

Ďalší ekologický krok BILLA: zákazníkom ponúka produkty vyrobené s ohľadom na lesy a oceány Foto: BILLA

Podnikanie zodpovedné k životnému prostrediu je jednou z priorít spoločnosti BILLA. Svojich zákazníkov sa snaží viesť k ekologickému životu, preto im poskytuje široký sortiment udržateľných výrobkov. V týchto dňoch BILLA za zvýhodnenú cenu ponúka ryby a papierové produkty privátnych značiek vyrobené s ohľadom na svetové lesy a oceány.

Ekologicky sa stravovať a prispôsobiť tomu aj svoje nákupné správanie je nevyhnutnosťou na zachovanie zdravého životného prostredia pre budúce generácie. Uvedomuje si to aj spoločnosť BILLA, ktorá svojich zákazníkov dlhodbobo podporuje v udržateľnom nakupovaní a zodpovednom stravovaní. Keďže trend zdravého životného štýlu a s ním spojený dopyt po rybách a rybích produktoch celosvetovo rastie, je dôležité vyhľadávať v obchodoch výrobky pochádzajúce z udržateľného rybolovu, ktorý nemá devastačný vplyv na rybie populácie a morskú faunu.

V BILLA preto zákazníci nájdu tuniaka privátnych značiek s certifikátom Dolphin Safe garantujúcim, že tuniaky pochádzajú zo šetrného rybolovu, počas ktorého neboli ohrozené delfíny. Rybie prsty, filety zo sleďov či treščiu pečeň zas BILLA v rámci vlastných značiek ponúka s certifikátom organizácie Marine Stewardship Council (MSC). Táto pečať zaručuje zodpovedné rybné hospodárstvo a udržateľný rybolov, čím prispieva k zdraviu svetových morí a oceánov. Okrem toho sa pri rybích produktoch v BILLA zákazníci môžu stretnúť s certifikátom organizácie Aquaculture Stewardship Council (ASC) – takto označené výrobky pochádzajú zo zodpovedného chovu, ktorý prihliada na zachovanie životných podmienok pre ryby, ale aj zdravého životného prostredia.

FOTO: BILLA

 

„V BILLA nie sme ľahostajní voči nadmernému rybolovu a jeho negatívnemu vplyvu na celý morský ekosystém. Oceány sú modrým srdcom našej planéty a musíme dbať o ich zdravie. Aj preto takmer všetky ryby a rybie produkty našich privátnych značiek, ktoré zákazníkom ponúkame, majú ekologické certifikáty a pochádzajú z udržateľného rybolovu,“ Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa BILLA.

Ochrana krehkých lesov

Rovnako, ako sa spoločnosť BILLA zaujíma o kondíciu svetových morí, podporuje aj zodpovedné lesné hospodárstvo. Dohliada na to, aby pri výrobe papierenských produktov vlastných značiek boli používané iba suroviny, ktoré pochádzajú z udržateľných zdrojov. Preto toaletný papier, papierové utierky či papierové obrúsky nesú logo FSC organizácie Forest Stewardship Council. Tento certifikát zaručuje, že drevo použité na ich výrobu bolo vyťažené a spracované environmentálne, sociálne a ekonomicky zodpovedne. Papierové vreckovky vlastnej značky BILLA či kuchynské utierky XXL, ktoré sieť supermarketov aktuálne ponúka za zvýhodnenú cenu, zas nesie pečať PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification). Tá garantuje, že produkty boli vyrobené z dreva v lesoch obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom za dodržiavania najvyšších ekologických, sociálnych a etických štandardov. „Vďaka ponuke certifikovaných papierenských produktov môžu u nás zákazníci nakupovať s pridanou hodnotou. Zodpovedný prístup k ťažbe dreva je pre nás samozrejmosťou, preto si vyberáme iba takých dodávateľov, ktorí s nami zdieľajú rovnaké postoje a princípy. Veríme, že aj ponukou ekologicky udržateľných produktov inšpirujeme našich zákazníkov k ochrane životného prostredia,“ uviedla Kvetoslava Kirchnerová.

FOTO: BILLA

Akciová ponuka rýb, rybích produktov a papierenských výrobkov pochádzajúcich z ekologických zdrojov platí v predajniach BILLA do 5.7. alebo do vypredania zásob.

Najnovšie