Korbačka z J&T bude vlastniť rádio

Korbačka z J&T bude vlastniť rádio Foto: Anténa rádio

Rada pre vysielanie a retransmisiu dnes dala požehnanie k zmene majiteľa v Rádiu Anténa.


Licenciu na vysielanie vlastní spoločnosť GES Slovakia. Akcionárom doposiaľ bola spoločnosť Prvé finančné družstvo.
Rada dnes udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie Rádia Anténa v spoločnosti GES Slovakia z Prvého finančného družstva na Petra Korbačku, z J&T Private Equity Group, pre Omédiách.com to potvrdila Lucia Jelčová z kancelárie rady.

Korbačka zísal súhlas na prevod 100% na základnom imaní a hlasovacích právach.

Korbačka bol do minulého roka v predstavenstve Slovenskej produkčnej, ktorá stojí za MAC TV, vlastníkom licencie na televízne stanice skupiny JOJ.

Zákon nedovoľuje krížové vlastníctvo, čiže zakazuje „majetkové prepojenie a personálne prepojenie vysielateľa rozhlasovej programovej služby a vysielateľa televíznej programovej služby navzájom alebo s vydavateľom celoštátnej periodickej tlače."

Korbačka dal rade čestné vyhlásenie, v ktorom tvrdí, že zákonné požiadavky na vlastníctvo splnil.

Rádio Anténa vzniklo pôvodne z Rádia Hey, keď z neho odišiel český vlastník. Pôvodne hralo slovenské a české pesničky. V roku 2012 prešlo výraznou zmenou názvu, programovej skladby a zamerania a ohlásilo, že sa chystá konkurovať najsilnejším hráčom rádiu Expres a Rádiu Slovensko. Za zmenou bol podnikateľ Ivan Weiss. Pokrytie má na približne 75 percent obyvateľov Slovenska.

Pred tromi rokmi vlastníka rádia - Českú mediálnu skupinu GES nahradilo neznáme Prvé finančné družstvo z Piešťan, ktoré priviedol Marko Duditš, ktorý mal v pláne z Rádia Hey urobiť rockové rádio. Duditš od roku 2012 v orgánoch spoločnosti nie je. Konateľkou spoločnosti GES Slovakia, ktorá vlastní licenciu, je Věra Kadlecajová a je zároveň majiteľkou servisnej spoločnosti Anténa Média.

Ku koncu minulého roka došlo k rozdeleniu bankových a nebankových aktivít finančnej skupiny J&T Finance Group. Popri bankovom holdingu J&T Finance Group SE, vznikla nová štruktúra J&T Private Equity Group, ktoré ako píše J&T na svojej stránke, zahŕňa aktíva skupiny v sektoroch energetiky a priemyslu, realít, médií a športu, cestovného ruchu, informačných a komunikačných technológií či vedy a výskumu. Majiteľmi novej entity je väčšina bývalých partnerov J&T. Patrik Tkáč vlastní 19,9%, Ivan Jakabovič, Jozef Tkáč, Mário Hoffmann, Branislav Prieložný, Igor Rattaj, Peter Korbačka a Martin Fedor, každý 9,9%.