Rozhlas si dovolil kritizovať Gašparoviča, dostal trest

Rozhlas si dovolil kritizovať Gašparoviča, dostal trest

Rádio Slovensko odvysielalo príspevok, v ktorom kritizovalo výber ľudí, ktorí dostávajú od prezidenta štátne vyznamenania. Medzi nimi bol napríklad pohraničiar, ktorý má na svedomí viacero smrteľných incidentov na hranici či diktátor.

 

 

Vo februári RTVS odvysielala príspevok, v ktorom upozornila na sporné prípady ľudí, ktorí dostali od bývalého prezidenta Ivana Gašparoviča štátne vyznamenania. Išlo napríklad o bývalého plukovníka pohraničnej stráže, "ktorý má z čias totality na svedomí viacero smrteľných incidentov, prezidenta Kazašskej republiky Nursultana Nazarbajeva, označovaného za diktátora, profesora Jaroslava Chovanca, podozrivého zo sexuálneho obťažovania študentiek, autora súsošia Klementa Gottwalda Tibora Bártfaya, ale aj herečku Evu Kristínovú, ktorá pravidelne vystupuje na akciách extrémistov, či spisovateľa Jozefa Boba, autora historikmi spochybňovaných diel."

Hoci v príspevku dostala Kancelária prezidenta (Marek Trubač) priestor na vyjadrenie, rada rozhodla, že rozhlas porušil ustanovenie zákona o objektívnosti a nestrannosti a povinnosti oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru.

V podkladoch, ktoré pre členov rady pripravujú odborníci z Kancelárie rady, je však odporúčanie, aby sa správne konanie zastavilo.

Príspevok zaoberajúci sa udeľovaním prezidentských vyznamenaní:
Moderátorka: „Dvestoosem radov, stodvanásť krížov a štyridsaťdva medailí - to je bilancia vyznamenaní, ktoré za desať rokov udelil rôznym osobnostiam prezident Ivan Gašparovič. Hoci hlava štátu oceňovala najmä mimoriadny prínos v oblasti umenia, športu, či šírenia dobrého mena Slovenska v zahraničí, medzi ocenenými sú aj mená s pochybnou minulosťou."

Redaktor: „Prezident udeľuje štátne vyznamenania pri príležitosti výročia vzniku republiky na začiatku roka. Naposledy tak pred mesiacom ocenil šestnásť osobností. Návrh na vyznamenania dáva vláda alebo parlament. Posudzuje ich odborná šesťčlenná komisia. Prezident však môže udeliť vyznamenanie aj bez návrhu. Čo v tomto prípade zaváži, vysvetľuje hovorca hlavy štátu Marek Trubač."

Marek Trubač, hovorca prezidenta SR: „Mimoriadny prínos o rozvoj v oblasti umenia, športu, kultúry, reprezentácie Slovenka v zahraničí a šírenie dobrého mena, alebo zásluhy pri oslobodzovacích bojoch v druhej svetovej vojne, v boji proti fašizmu, a tak ďalej."

Redaktor: „Napriek snahe oceňovať pozitívny prínos je však medzi vyznamenanými viacero kontroverzných osobností. Príkladom je Ondrej Šedivý, bývalý plukovník pohraničnej stráže, ktorá má z čias totality na svedomí viacero smrteľných incidentov. Napriek tomu ho prezident v roku 2006 ocenil Krížom Milana Rastislava Štefánika III. triedy paradoxne za záchranu ľudských životov. Šedivý figuruje aj v oznámení za zločiny spáchané na hraniciach, ktoré podal na generálnu prokuratúru Ústav pamäti národa. Jeho predseda Ondrej Krajňák."

Ondrej Krajňák, predseda Správnej rady ÚPN: „Na slovensko-rakúskom úseku, stráženom jedenástou brigádou pohraničnej stráže, bolo usmrtených okolo štyridsaťdva osôb. Tieto skutky, ktoré boli spáchané, už sú premlčané a preto sa ďalej tým generálna prokuratúra nezaoberala."

Redaktor: „Medzi spornými ocenenými sú ale aj prezident Kazašskej republiky Nursultan Nazarbajev, označovaný za diktátora, profesor Jaroslav Chovanec, podozrivý zo sexuálneho obťažovania študentiek, autor súsošia Klementa Gottwalda Tibor Bártfay, ale aj herečka Eva Kristínová, ktorá pravidelne vystupuje na akciách extrémistov, či spisovateľ Jozef Bob, autor historikmi spochybňovaných diel. Hovorca hlavy štátu tvrdí, že nikto zo spomínaných ocenených nebol odsúdený. Navyše zákon, ktorý platí od roku 2008, udeľovanie vyznamenaní sprísnil."

Marek Trubač: „Nový zákon o štátnych vyznamenaniach stanovil prísnejšie pravidlá na výber týchto významných osobností, aby boli skutočne tým pozitívnym príkladom."

Redaktor: „Pozornosť pri udelení vyznamenania ale vzbudil aj Gašparovičov predchodca Rudolf Schuster, ktorý v roku 2004 ocenil vtedajšieho primátora Žiliny Jána Slotu. Filip Domovec, RTVS."

„Cieľom reportáže nebolo analyzovať minulosť menovaných vyznamenaných osôb, ale zhodnotiť udeľovanie vyznamenaní prezidentom Slovenskej republiky. Štátnymi vyznamenaniami Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy o Slovenskú republiku, jej vznik, o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, mimoriadne zásluhy alebo významné zásluhy o obranu a bezpečnosť Slovenskej republiky, mimoriadne výsledky alebo významné výsledky práce, hrdinské činy a iné výnimočné činy. Verejná diskusia o udeľovaní štátnych vyznamenaní, ktorej súčasťou bol aj tento príspevok podľa názoru vysielateľa jednoznačne napĺňa podstatu verejného záujmu a verejnej kontroly," napísala vo svojom stanovisku RTVS.

Kancelária rady s tým súhlasila: "Konštatovanie o „kontroverznosti" niektorých ocenených osobností vychádzalo zo všeobecne známych a preukázateľných skutočností, ku ktorým sa navyše mal možnosť vyjadriť hovorca prezidenta. Vzhľadom na cieľ a rozsah príspevku usudzujeme, že poskytovať priestor jednotlivým „kontroverzným" laureátom nebolo v danej veci účelné, ani potrebné na zabezpečenie objektívnosti a nestrannosti programu."

Napriek tomu sa členovia rady rozhodli, že RTVS potrestajú.