Rada pre reklamu zverejnila verdikt k reklame Telekomu. Prišlo jej 50 sťažností (VIDEO)

Rada pre reklamu zverejnila verdikt k reklame Telekomu. Prišlo jej 50 sťažností (VIDEO) Reprofoto Telekom

Tohtoročný vianočný reklamný spot Slovak Telekomu vstúpi do histórie tým, koľko obdivu, vášní aj pobúrenia. Reklame s názvom „Vzájomný rešpekt je ten najkrajší darček“ sa venovala aj Arbitrážna komisia Rady pre relamu, na ktorú prišlo (zatiaľ) viac ako 50 sťažností od fyzických osôb a to z okresov Bratislava, Košice, Kysucké Nové Mesto, Ilava, Žilina, Nitra, Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Trnava, Banská Bystrica a ďalších miest. Podľa RPR "reklama je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom a rešpektu, ktorý je v kontexte vianočných sviatkov aj hlavným motívom kampane."

Sťažovateľov poburovali v rodinnom príbehu texty v znení: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“ a „Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermie“. Viacerí sťažovatelia v tejto súvislosti namietajú využitie výrazu „spermie“, ktorý považujú za nevhodný a neetický, najmä vo vzťahu k maloletým divákom. Sťažovatelia taktiež namietajú, že reklama propaguje homosexualitu a podsúva ideológiu LGBTI, uráža tradičné rodiny, kresťanské hodnoty, slovenské vianočné zvyky a tradície. Podľa niektorých sťažovateľov môže reklama svojim obsahom dokonca narušiť vývoj maloletého jedinca.

Komisia nestotožnila s názormi sťažovateľov a hlasovaním dospela k záveru, že sťažnosti nie sú opodstatnené a televízny spot nie je v rozpore s ustanoveniami Etického kódexu reklamnej praxe.

Reklama pracuje s motívom vianočných sviatkov, v rámci ktorého sa hlavný hrdina stretáva so svojou rodinou a ako býva pri takýchto stretnutiach zvykom je aj konfrontovaný otázkami a projekciami jednotlivých príslušníkov rodiny. "Situácie, ktoré sú zobrazené v rámci deja reklamy sú bežné a zachytávajú normálne aktivity, vrátane správania účastníkov, s ktorými sa ľudia môžu stretnúť počas rodinných návštev a Komisia sa nedomnieva, že by reklama obsahovala vyobrazenia, ktoré by boli neslušné, či inak v rozpore so všeobecnými normami slušnosti a mravnosti," píše v hodnotení RPR.

Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám

Komisia v tomto prípade nevyhodnotila ako neetickú ani textovú stránku reklamy, vrátane textov, ktoré namietajú sťažovatelia: „Teta sa pýta, či som sám, nevie, že dievča nehľadám“, na pozadí ktorého sa divákovi zobrazí projekcia displeja smartfónu, s aplikáciou pripomínajúcou „zoznamku“, kde sú zobrazené dievčatá. "Komisia toto nevníma v žiadnom smere ako porušujúce Kódex, nakoľko sa jedná o otázku, ktorá je slušná a bežná. Rovnako tak reakcia a odpoveď hlavného hrdinu nie je nijakým spôsobom neslušná, hanlivá, či urážlivá voči komukoľvek a Komisia sa v tomto prípade stotožnila s argumentáciou zadávateľa, že reakcia hlavného hrdinu divákovi neponúka konkrétnu odpoveď a je teda na samotnom recipientovi reklamy a jeho videní sveta, aby si sám vysvetlil spomínanú hlášku."

Komisia si však zároveň dovoľuje uviesť, že ak by aj došlo k interpretácii reklamy, resp. odpovede hlavného hrdinu tak, že tento nehľadá dievča, pretože hľadá napr. partnera rovnakého pohlavia, túto skutočnosť nemožno považovať za takú, ktorá by mala v predmetnom prípade vplyv na etickosť reklamy v kontexte jej slušnosti. "Súčasťou nediskriminačného prístupu k menšinám je aj všeobecná akceptácia mravnosti a slušnosti toho, čo je mravné a slušné vo väčšine. Opak by práve znamenal diskriminačný prístup, ktorý nie je v súlade s ochranou práva na ľudskú dôstojnosť."

Mama chce vnúča, dáva lekcie, že tesné slipy ničia spermi

Vo vzťahu k námietkam ohľadom využitia výrazu „spermie“, Komisia nepovažuje využitie predmetného slova za neslušné, nakoľko tento je použitý v kontexte odkazu na plodnosť a s touto témou nepochybne súvisí. "Predmetné slovo samo o sebe nie je vulgárne, ani nebolo použité vo význame, ktorý by naznačoval napr. vulgárnu alebo nevhodnú konotáciu. Zároveň výraz sám o sebe nie je neetický, keďže ide o bežný odborný výraz pre označenie mužskej pohlavnej bunky, s ktorým prichádzajú do kontaktu aj maloletí v rámci výučby na základnej škole."

V súvislosti s možnou konfrontáciou reklamy maloletými osobami je Komisia toho názoru, že reklama nemá negatívny dopad na maloleté osoby, naopak je príkladom tolerancie k rôznym spoločensky akceptovateľným vzťahom a rešpektu, ktorý je v kontexte vianočných sviatkov aj hlavným motívom kampane. Reklamný príbeh je vystavaný k posolstvu, že najdôležitejším by malo byť pre nás, ak je šťastný náš blízky, a to spôsobom, ktorý v obraze ani vo zvuku nie je dehonestujúci ani inak neetický, a preto Komisia vyhodnotila, že reklama neporušuje Kódex.

Zaujíma vás zákulisie médií, sledujte nás aj na Facebooku a na Instagrame.