Rádio Anténa Rock obhajuje súťaž o najlepšie cecky-pecky

Rádio Anténa Rock obhajuje súťaž o najlepšie cecky-pecky Foto: Antena Rock

Nie umývarka áut, záložňa ani dedinský pivovar. Prsia si ako hlavný motív letnej súťaže „o cecky-pecky" vybralo celoslovenské rádio.


Rádio Anténa Rock vyhlásilo začiatkom júla neobvyklú súťaž. Hľadalo „najlepšie cecky-pecky, ktoré nenechajú žiadneho muža chladným", "rockové cecky, ktoré ťa dostanú," či "cecky, ktoré majú gule."

Rádio vyzývalo ženy, aby do rádia posielali fotky svojho dekoltu – bez tváre, bez očí, chceme len dekolt, šiju, ústa.

V 21. storočí prichádza rádio so súťažou, ktorá pripomína primitívne sexistické kampane z 90-tých rokov minulého storočia.

Podľa Roberta Slováka z Respect APP vyzýva rádia degradovala ženy na kus mäsa. „Nedôstojné správanie sa k ženám podčiarkujúce stereotypy, pritom z dlhodobého a širšieho hľadiska významne prispieva k bagatelizovaniu neslušného, či až násilného správania sa voči nim," napísal Slovák na blogu.

Predpokladá, že takáto selfpromo kampaň bude v rozpore s Etickým kôdexom reklamnej praxe, v ktorom sa píše, že "Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia alebo zobrazenia, ktoré by porušovali všeobecné normy slušnosti a ani nesmie obsahovať prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. V kontexte rešpektovania slušnosti a ľudskej dôstojnosti je potrebné venovať osobitnú pozornosť najmä v reklame použitým slovným hračkám, hrubému slangu a dvojzmyslom, predovšetkým sa vyvarovať použitia takých slovných hračiek, hrubého slangu alebo dvoj¬zmyselných vyjadrení, ktoré pôsobia sexisticky, diskriminačne, urážlivo alebo ponižujúco s ohľadom na svoj sexuálny alebo iný podtext, ..."

Programová riaditeľka Andrea Diková tvrdí, že to nebola kampaň ale letná súťaž.

„Rádio Anténa Rock používa v éteri claim: „Hráme rockové pecky, ktoré vás dostanú". V súťaži o najkrajší dekolt sme použili v headline slovnú hračku: „Hľadáme rockové (p)cecky, ktoré vás dostanú." Slovná hračka v headline je myslená s humorom," hovorí Diková.
„Na základe prieskumov sme zistili, že ROCK je životný štýl, ktorý imponuje nielen mužom, ale aj mnohým ženám. Poslucháčky, ak tak môžem napísať „rockerky" chápu „mužský" humor a dokážu sa na ňom zasmiať, necítia sa týmto humorom dotknuté. Preto sme aj v tomto prípade zvolili skôr mužský slovník na označenie dekoltu," povedala Diková. Súťaž je komunikovaná v eteri, na webe a facebooku rádia a podľa riaditeľky je prioritne určená pre pravidelných poslucháčov. „Tí vysielanie Rádia Anténa Rock poznajú a teda slovnú hračku ako aj samotný humor chápu a neurazia ich," povedala Diková, ktorá si myslí, že podľa pozitívnych reakcií a počtu zaslaných fotografií je súťaž úspešná.

„Nemali sme nikdy v žiadnom prípade v úmysle dehonestovať ženy. V éteri s nimi komunikujeme priateľsky a so všetkou úctou," dodáva.