Žiadosť o vyradenie upútavky s Jozefom Tisom z vysielania rádia Devín

Žiadosť o vyradenie upútavky s Jozefom Tisom z vysielania rádia Devín

Podľa informácií Omédiách.com takto vyzerá otvorený list vedeniu RTVS a vedeniu Rádia Devín, v ktorom vedúci pracovníci rádia a aj viacerí externí pracovníci rádia žiadali vyradenie upútavky na reláciu Najväčší Slovák s Jozefom Tisom z vysielania rádia. Ako nás informovala Simona Fochlerová, Žiadosť bola napísaná pár hodín predtým ako vedenie RTVS po kritike iných inštitúcií upútavku stiahla.

 

Vážený pán Michal Dzurjanin
Vážený pán Peter Janků

ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE UPÚTAVKY V RÁDIU DEVÍN
Dolu podpísaní interní i externí zamestnanci jediného výlučne kultúrneho a umeleckého programového okruhu RTVS, Rádia Devín, týmto žiadame vedenie Rádia Devín ako aj vedenie RTVS – Slovenského rozhlasu o vyradenie upútavky na Najväčšieho Slováka, v ktorej sa kladie otázka, či je Jozef Tiso mučeník alebo vojnový zločinec (konvencia 10U161724).
Chápeme marketingovú stratégiu ako aj prioritu propagácie programu Najväčší Slovák. Rozumieme aj zámeru kampane šokovať, vyprovokovať a upriamiť pozornosť na daný program. Avšak pracujeme v rádiu, ktoré má tých najnáročnejších poslucháčov zo všetkých okruhov a programov RTVS i iných rádií na Slovensku. Sú to ľudia kultúrni, vzdelaní, s kritickým myslením, ktorých rovnako ako nás, táto upútavka uráža, nakoľko odpoveď na ňu nebude iná ako to, že Jozef Tiso bol, je a vždy bude vojnovým zločincom zodpovedným za smrť mnohých ľudí. Považujeme to naozaj za nešťastnú marketingovú voľbu práve v tomto čase narastajúceho extrémizmu a spochybňovania historických faktov v kontexte spoločenských nálad nielen na Slovensku.
Opakujeme, že rozumieme zámeru, ale naozaj prosíme o vyradenie tejto upútavky z nášho vysielania. O projekte Najväčší Slovák v Rádiu Devín budeme informovať rétorikou kutlúrneho a odborného média, budeme túto otázku Kto je najväčší Slovák? klásť našim hosťom, odborníkom z umenia, kultúry a iných spoločensko-vedných odvetviach. Spravíme aj špeciálnu sekciu na webstránke Rádia Devín so zvukovými záznamami odpovedí a v prúdovom vysielaní budeme našich poslucháčov informovať o možnostiach hlasovania.
Prosíme Vás však, vyraďte min. túto upútavku z vysielacej štruktúry Rádia Devín.
Ďakujema za pochopenie.