Minister školstva: Prijímačky na stredné školy nebudú, prijímať sa bude podľa prospechu (VIDEO)

Minister školstva: Prijímačky na stredné školy nebudú, prijímať sa bude podľa prospechu (VIDEO)

Prijímačky na stredné školy nebudú, rušia sa, žiakov budú prijímať podľa známok na konci 8. ročníka a z polroka 9. ročníka. Oznámil to dnes na tlačovej besede minister školstva Branislav Gröhling.

Prijímačky budú prebiehať bez osobnej prítomnosti žiakov, povedal minister. Školy nebudú organizovať nielen ústne maturity, ale ani prijímačky. Na stredné školy budú prijímať podľa prospechu z 8. a 9. ročníka.

Kritéria sa skladajú z viacerých častí: za koncoročné vysvedčenia z konca 8-ročníka a polročného vysvedčenia 9-ročníka budú pridelené body v troch skupinách predmetov, ktoré zodpovedajú testovaniu deviatakov: slovenský jazyk a literatúra, matematika a jazyk národnostnej menšiny, pokiaľ ide o základnú školu pre národnsotné menšiny a za každú známku dostane žiak body, povedal minister.

Budú sa zohľadňovať aj výsledky z olympiád, celonárodné umiestnenia v súťažiach. Výnimočne sa budú môcť uskutočniť talentovky.

Prijímačky by tento rok malo 40 tisíc žiakov, ktorí by mohli dať prihlášky na viac škôl. Bol by to obrovský počet žiakov, ktorí by sa presúvali po školách, bola by to enormná záťaž pre školy, povedal minister.

Prijímacie konanie na osemročné gymnázia sa bude konať do 15. júna do 30. júna. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 29. mája 2020 je povinný zverejniť upravené kritériá prijímacieho konania na študijné odbory podľa profilácie školy. Podmienky prijímacieho konania upraví samostatné rozhodnutie.

Prijímacie konanie do prvého ročníka štvorročných a päťročných vzdelávacích programov a prijímacie konanie do učebných odborov sa koná od 19. mája 2020 do 30. júna 2020.

Kritéria musia zverejniť školy do 7. mája.