ÚVZ zverejnil nové vyhlášky a prehľad najdôležitejších zmien od 16. novembra (ZOZNAM)

 Úrad verejného zdravotníctva zverejnil zoznam zmien, ktoré budú platiť od 16. novembra.

Činnosť prevádzok a hromadných podujatí a bohoslužieb

Toto je pehľad najdôležitejších zmien od 16. novembra:

- otvárajú sa prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných umeleckých predstavení, pričom buď musia mať zabezpečené fixné upevnenie miest na sedenie, alebo sa ne bude vzťahovať limit 1 osoba na 15 metrov štvorcových;
- povolené budú len predstavenia so sediacim obecenstvom, pričom sedenie môže byť zabezpečené v každom druhom rade alebo šachovnicovo;
- zakázaná je konzumácia nápojov alebo jedál;
- organizátor musí pred začiatkom odmerať telesnú teplotu účinkujúcich a nepovoliť im vstup, ak majú teplotu vyššiu ako 37,2°C.
- otvárajú sa aj fitnesscentrá, pričom naraz v nich môže byť najviac 6 zákazníkov, personál musí nosiť rúška a vo zvýšenej miere upratovať, čistiť a dezinfikovať priestory a vybavenie. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových.
- povoľuje sa aj prevádzka umelých kúpalísk (plavární), taktiež pri limite 6 zákazníkov v jednom okamihu, povinnosti častejšieho čistenia a dezinfekcie; pitné fontánky musia byť mimo prevádzky, vyhláška podrobnejšie stanovuje aj kritériá pre úpravu vody. Zároveň platí podmienka jedna osoba na 15 metrov štvorcových
- k doteraz povoleným športovým podujatiam pribudli Slovenská hokejová liga, II. futbalová liga;
- povoľujú sa aj podujatia nevyhnutné pre fungovanie karanténnych športových centier pod záštitou ministerstva školstva;
- všetky povolené športové podujatia sa naďalej budú musieť konať bez divákov
- povoľujú sa aj bohoslužby, avšak len so sediacimi veriacimi, pričom budú musieť sedieť v každom druhom rade, resp. šachovnicovo.

Podrobnosti vo vyhláške: https://bit.ly/vyhlaska_ciastka_16 

 Režim na hraniciach:

- v zozname menej rizikových krajín sa budú nachádzať už len Austrália, Čína, Fínsko, Grécko, Island, Japonsko, Južná Kórea, Nórsko, Nový Zéland a Taiwan,
- vypadnú z neho Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Dánsko, Írsko, Kanada, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Monako, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, San Maríno, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko a Vatikán,
- režim výnimiek platný na hraniciach s Českou republikou sa za rovnakých podmienok bude uplatňovať aj na hraniciach s Poľskom, Maďarskom a Rakúskom (napríklad študenti, tréningy športových klubov, poľnohospodári, umelecká činnosť a pod.)
- ruší sa antigénové testovanie na hranici s Ukrajinou

Ako bude vyzerať režim na hraniciach: Podrobnosti na grafike, ktorý opisuje postup pri príchode na územie SR z červených krajín EÚ a z červených krajín mimo EÚ. Podrobnejšie je to rozpísané vo vyhláške.

Informácia k pendlerom: Od pondelka pre nich platia pravidlá ako doteraz, to znamená, že pri prechode cez hranice sa nemusia preukazovať žiadnym testom, no musia mať potvrdenie o výkone práce, ktoré je možné nájsť vo vyhláške ÚVZ SR