Sloboda médií: Obavy zo snáh o umlčanie kritikov a z útokov na novinárov

Ohrozenie plurality médií vo viacerých členských štátoch EÚ, narastajúci tlak na novinárov a ich obťažovanie budú v pondelok predmetom plenárnej rozpravy a v stredu parlamentného uznesenia.

Poslanci budú diskutovať o stave slobody médií v EÚ a hlasovať o návrhu znesenia, ktorý sa zameriava na politické zasahovanie do práce médií, možnosti posilnenia ochranu novinárov, aktuálne hrozby - ako napríklad rozširovanie nenávistných prejavov a dezinformácií, ako aj na úlohu internetových platforiem.

Text uznesenia z dielne Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) poukazuje na pokusy vlád niektorých členských štátov umlčať kritické a nezávislé médiá a oslabiť slobodu a pluralitu médií. Predkladatelia v tejto súvislosti zdôrazňujú, že finančné prostriedky EÚ by sa nemali vynakladať na podporu štátom kontrolovaných médií a médií šíriacich politickú propagandu.

Zasahovanie Maďarska do médií v Slovinsku a Severnom Macedónsku

Poslanci budú v rámci samostatnej rozpravy v stredu diskutovať so zástupcami Rady a Komisie o údajnom zasahovaní Maďarska do práce médií v Slovinsku a v Severnom Macedónsku.