Od piatka 27.11. platia tieto prísnejšie opatrenia pre prevádzky a terasy

Od piatka 27.11. platia tieto prísnejšie opatrenia pre prevádzky a terasy Ilustr. foto: ÚVZ

Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na kľúčové zmeny vo vyhláške k prevádzkam a organizácii hromadných podujatí, ktoré budú platiť od piatka 27. 11. 2020.

Vyhláškou sa spresnila definícia exteriérových častí prevádzky, v ktorých je povolené podávanie pokrmov a nápojov:

Pod exteriérovou časťou prevádzky sa rozumie priestor s otvoreným vchodom, ktorý je ohraničený krátkodobými či dlhodobými konštrukciami maximálne z troch bočných strán.

Hromadné podujatia nad 6 osôb, ktoré sa môžu konať, sa presnejšie definujú:

Ide o hromadné podujatia jednorazovej povahy, ktoré trvajú najviac 48 hodín. Ich účastníci musia mať v čase začiatku negatívny výsledok RT-PCR testu alebo antigénového testu nie starší ako 12 hodín.

Celú vyhlášku nájdete tu: https://bit.ly/vyhlaska_ciastka_17