Viac ako 20-tisíc ľudí vyjadrilo podporu slovenským odborným inštitúciám

Občianske aktivistky dnes odovzdali na úrade vlády hárky s viac ako 20-tisíc podpismi ľudí, ktorí podporili odborníkov a odborníčky ŠÚKL a Biomedicínskeho centra SAV. V podpisovej akcii, ktorú spustili v piatok, vyzvali predsedu vlády, aby odsúdil nenávistné prejavy a inicioval prešetrenie vyhrážok adresovaných odborníkom týchto inštitúcií. Upozorňujú tak na to, aký dôsledok môžu mať neuvážlivé vyjadrenia verejných činiteľov, ktoré nemôžeme v spoločnosti ignorovať.

 „S obrovskými obavami sme vnímali nebezpečné vyhrážky zamestnancom a zamestnankyniam našich odborných inštitúcií a ich rodinám, ktoré sa objavili v dôsledku vyjadrení verejných činiteľov. Prostredníctvom verejnej výzvy, ku ktorej sa mohol ktokoľvek pripojiť, sme im chceli vyjadriť našu podporu a rešpekt voči ich práci. Chceli sme vyslať signál, že verejnosť stojí za nimi a inštitúciami, ktoré zastupujú, pretože sme si vedomí, že ich poslaním je chrániť naše zdravie. Sme proti politickému zneužívaniu a neadekvátnemu spochybňovaniu ich expertných rozhodnutí,“ uvádza Zuzana Suchová, organizátorka verejnej výzvy.

Prostredníctvom verejnej podpisovej akcie, ktorú za tri dni podpísalo vyše 20-tisíc ľudí, občania a občianky vyzývajú predsedu vlády SR, Eduarda Hegera, a vládu SR, k verejnému odsúdeniu nenávistných prejavov a k dohľadu nad prešetrením vyhrážok, ktoré boli doručené pracovníkom a pracovníčkam ŠÚKL a Biomedicínskeho centra SAV, ktoré sa objavili po tlačovej besede ministra financií, Igora Matoviča. Zároveň žiadajú, aby predstavitelia vlády zverejnili okolnosti a zmluvné záväzky, za ktorých došlo k nákupu a testovaniu vakcíny Sputnik V, a zabránili tak ďalším útokom na tieto inštitúcie.

Politici ovplyvňujú verejnú mienku, je ich povinnosťou zvyšovať dôveru v štátne inštitúcie a rozhodnutia odborníkov. V čase krízy a celosvetovej pandémie o to viac. Občania a občianky preto tiež vyzývajú predsedu vlády SR, aby sa verejne zastal a podporil štátne inštitúcie a expertné stanoviská odborníkov, ktorí v týchto inštitúciách pracujú.

„Dôvera občanov v štátne inštitúcie a prácu expertov je krehká, vyhrážky pracovníkom a pracovníčkam ŠÚKL a Biomedicínskeho centra SAV sú priamym dôsledkom toho, ako verejní činitelia dlhodobo s verejnosťou komunikujú. Je neprípustné, aby sme tolerovali takýto spôsob komunikácie, ktorý šíri napätie a rozdeľuje spoločnosť. V neposlednom rade sa chceme poďakovať všetkým, ktorí sa k výzve pridali,“ uzatvára Martina Strmeňová, organizátorka verejnej výzvy.