Registrácia na e-hranica: podrobnosti, kto sa musí registrovať a kde

 
Každá osoba, ktorá od 9. júla 2021 vstúpi na územie SR, sa musí registrovať na http://korona.gov.sk/ehranica. Registrovať sa nemusia deti do 12 rokov a osoby vykonávajúce tranzit cez územie Slovenska (definovaný nižšie).
Registrovať sa treba pri každom vstupe na územie SR.
 
 
To sa netýka:
- plne zaočkovaných, ktorým prvá registrácia platí nasledujúcich 6 mesiacov
- osôb po zaočkovaní prvou dávkou ktorejkoľvek vakcíny - týmto osobám platí prvá registrácia do 9. augusta
- osôb od 12 do 18 rokov, ktorým prvá registrácia platí do 9. augusta
- osôb cestujúcich za diagnostikou alebo liečbou, ktorým prvá registrácia platí 1 týždeň
 
Jedna registrácia postačí do 1. septembra:
- osobám, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a miesto výkonu práce v susedných štátoch, krajinách EÚ alebo na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo Švajčiarsku, pričom za posledných 14 dní navštívili iba tieto krajiny a cestujú iba za prácou
- majú trvalý pobyt alebo pobyt v krajinách Európskej únie, na Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku alebo vo Švajčiarsku a v prípade Ukrajiny do 100 km cesty od otvoreného hraničného priechodu, miesto výkonu práce na území SR a cestujú iba za prácou
- občanom SR, ktorí bývajú v prihraničných oblastiach susedných štátov do 100 km od otvoreného hraničného priechodu.