Ako bojuje EU proti dezinformáciám?

Ešte v roku 2018 vznikol Akčný plán EÚ pre boj proti dezinformáciám. Vďaka nemu mohla vzniknúť aj spolupráca priamo s digitálnymi platformami, na ktorých sa nebezpečné správy šíria Tzv. Kódex postupov EÚ na boj proti dezinformáciám podpísali Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla a TikTok, čím sa zaviazali k samoregulácii dezinformátorov:

- obmedzovať spúšťanie dezinfo reklám,
- označovať politické inzeráty,
- zatvárať falošné účty a automatizované boty,
- spolupracovať s národnými orgánmi a výskumníkmi.

Plnenie týchto záväzkov monitoruje Európska Komisia. Počas pandémie sa však problém so zavádzajúcimi informáciami prehĺbil a ukázalo sa, že samoregulácia nie je dosť efektívna. Preto dnes EÚ apeluje na prechod k spoločnej regulácii digitálnych platforiem, ktorá by boj proti hoaxom posilnila.

Na Slovensku vítame tieto aktivity. Zároveň považujeme za nutné strážiť aj slobodu prejavu a demokratickú výmenu názorov na sociálnych sieťach. Preto budeme presadzovať stanovenie jasných regulačných pravidiel EÚ pre veľké digitálne platformy, píše ministerstvo zahraničných vecí na facebooku.